Søg i Richters Dødsfald (1761-1890)

Overretssagfører Vilhelm Richter (1840-1911) var udover sin juridiske karriere en meget aktiv personalhistoriker og gennemgik bl.a. på egen hånd de fleste danske aviser fra perioden 1761-1890 for at finde oplysninger om dødsfald. De ca. 60.000 dødsfald, som han skrev på sine kartotekskort, udgav han i bogform i perioden 1901-1907.

Det er ikke klart, hvilket kriterium Vilhelm Richter benyttede for at vælge de navne, der skulle med i hans fortegnelse. Han har nok skønnet, at dem, han valgte, havde indtaget en vis position i samfundet. Der var også en tendens i hans udvalg til at favorisere personer med et egentligt slægtsnavn frem for personer med et mere almindeligt -sen navn. Det er i alle tilfælde kun en brøkdel af alle døde i perioden, der er medtaget.

På basis af Vilhelm Richters udgivelser i 1901-1907 (100 Aars Dødsfald (1791-1890) (I-III) og Dødsfald i Danmark 1761-90.) har jeg udviklet en database, som indeholder ca. 60.000 personers dødsfald i perioden. Tryk her for at komme til søgesiden.

Da dette register er baseret på tekstgenkendelse af de ca. 1.350 sider i Richters bøger, er der – trods omfattende fejlretning – stadig en hel del fejl. Der er stavefejl, og der er stadig navne og dødsfald, der “gemmer sig” i andre personers kommentarfelter.

En dag vil jeg sikkert komme til bunds også i det, men allerede nu, vil man kunne have glæde af søgesiden. Især vil man kunne finde det meste ved hjælp af fuldtekstsøgningen. Kun hvis fuldtekstsøgningen giver for mange resultater, vil det være nødvendigt i stedet at udspecificere sin søgning.

I alle tilfælde vil det være nyttigt at checke informationen i de originale bind af Richters dødsfald, så jeg har på de enkelte linjer i søgeresultatet tilføjet et direkte link til den relevante side i en indskannet kopi af originalen, som findes tilgængelig på Slægtsforskernes Bibiliotek.
Den opmærksomme bruger vil i øvrigt opdage, at der selv i originalen er en del fejl og mangler, og dem har jeg kun undtagelsesvis rettet. Det ville føre for langt at skulle finde og korrigere alle mangler i det oprindelige værk.

Man kan også finde en del supplerende oplysninger ved at se efter i de originale aviser, som findes indskannet på Mediestream. Disse aviser er også blevet tekstgenkendt og er derfor søgbare, men specielt de ældste har så mange fejlgenkendelser, at man ikke skal regne med ved søgning at kunne finde den information, der er i aviserne. Derfor er det et godt supplement via ovenstående søgeside at få at vide, hvilket nummer af hvilken avis i hvilket år, man kan regne med at finde den relevante information. Hvor det har været muligt, har jeg på de enkelte linjer i søgeresultatet tilføjet et direkte link til den relevante avis. Desværre har jeg ikke kunnet linke til det af Richter opgivne nummer af avisen, så jeg har i stedet gjort det muligt at linke til avisen et givet antal dage efter dødsfaldet. Nogle dage udgives avisen dog ikke, og så må man forsøge sig med aviserne før og efter, ligesom man selv må blade sig frem til den relevante dødsannonce.

Jeg vil også tage imod forslag til fejlrettelser på min mail, poul.steen@gmail.com.

God fornøjelse!
Poul Steen