Personsøgning i Præstø

Som nævnt andetsteds gennemgik jeg i 1970-erne Præstø Købstads justitsprotokoller, skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller, brandtaksationsprotokoller, skattelister og meget andet fra perioden 1695-1801. Mit fokus var på Præstøs ejendomme og deres ejere, samt de mennesker, der udlånte penge til disse.

I den forbindelse identificerede jeg lidt mere end 1000 personer, som typisk var familieoverhoveder. Hver gang en person optrådte i et dokument (skøde, pantebrev/obligation, skifte eller andet), oprettede jeg et kort med oplysninger om hvem, der optrådte, hvilken ejendom, hvad det i øvrigt drejede sig om, hvornår det var sket, henvisning til kilden o.l.

Disse informationer har jeg nu gjort søgbare – vis søgeside

I flere tilfælde har jeg kunnet linke til de originale dokumenter i Rigsarkivets Arkivaleronline. Ind imellem rammer jeg dog ikke den korrekte side direkte, så det vil være klogt at notere sig det relevante sidenummer, så man kan blade en side frem eller tilbage for at komme til den rette side. For brandtaksationer og kirkebøger har jeg dog i sin tid ikke noteret sidenummeret, så der kan jeg ikke slå op på den rigtige side, og man må blade sig frem til den relevante side.

Mine oprindelige notater blev hullet på den tids hulkort med 80 positioner på hvert kort og med mange forkortelser og kun med store bogstaver. Det har jeg på forsøgt at gøre mere læsevenligt ved at opløse flere af forkortelserne, og på søgesiden har jeg ændrer teksten til at være skrevet med store og små bogstaver. Det gør det mere læsevenligt, men derved er der også opstået fejl, og jeg har ikke fået rettet dem alle. Dem, der er tilbage må man bære over med.

Læs mere om Præstømaterialet her.