Ejendomssøgning i Præstø

Som nævnt andetsteds gennemgik jeg i 1970-erne Præstø Købstads justitsprotokoller, skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller, brandtaksationsprotokoller, skattelister og meget andet fra perioden 1695-1801. Mit fokus var på Præstøs ejendomme og deres ejere, samt de mennesker, der udlånte penge til disse.

I den forbindelse identificerede jeg godt 77 faste ejendomme i byen og 23 skibe. Hver gang en ejendom optræder i et dokument (skøde, pantebrev/obligation, skifte eller andet), har jeg oprettet et kort med oplysninger om hvem, der optræder, hvilken ejendom, hvad det i øvrigt drejer sig om, hvornår det er sket, henvisning til kilden o.l.

Jeg har nummereret de faste ejendomme fra 1 til 77 efter brandtaksationsprotokollen fra 1761, hvor der blev registreret 75 ejendomme, som det fremgår af vedhæftede kort over Præstø, der er fremstillet baseret på et lidt yngre håndtegnet kort. Siden blev de sidste af de i 1757 brændte ejendomme genopbygget.
Matrikelnumrene kom først i løbet af 1800-tallet.

Ejendommene  er i hvert enkelt tilfælde søgt identificeret via dokumenternes beskrivelse af ejendommens placering på gaden ved hjælp af naboejendommene. Jeg har på ved hjælp af denne nummerering forsøgt at følge hver enkelt ejendom gennem hele perioden 1695-1801. Skibene er identificeret efter navn og størrelse og blot nummereret fortløbende begyndende med 901, 902, etc.

Disse informationer har jeg nu gjort søgbare – vis søgeside

Læs mere om Præstømaterialet her.