Indskannede papirer m.v.

Aage Barfods erindringer
Aage Immanuel Tang Barfod (1878-1956) departementschef, cand.jur. skrev efter sin pensionering sine erindringer, som indledtes med en omfangsrig fortælling af slægtens historie, baseret på familiens erindringer og omhyggelige kildestudier.

Anna Barfods stilehæfter
Anna Tang Barfod (1875-1957) interviewede i 1921 og årene derefter de gamle i familien og noterede i nogle stilehæfter, hvad de fortalte hende. Der er stort og småt mellem hinanden.