Søg i Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2010

I 2001 udgav jeg “Tusindvis af Navne – Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1965”. Siden har jeg udgivet tillægsbind, og parallelt har jeg samlet det til et akkumuleret register for årgangene 1880-2012 i en søgbar PDF-fil, som kan findes på https://genealogi.dk.

Samtidig har jeg samlet alle dødsfaldslisterne for årene 1881-1923, som findes i de tilsvarende bind af Personalhistorisk Tidsskrift, og nu har jeg gjort alle de bagvedliggende data for både personregistrene og dødsfaldslisterne søgbare på denne hjemmeside.

Klik her for at søge i 341.406 henvisninger til personer i mere end 130 årgange af Personalhistorisk Tidsskrift og 57.228 dødsfald i Danmark i perioden 1881-1923.


Forord til den seneste PDF-udgave

Dette register til Personalhistorisk Tidsskrift bygger på årsregistrene fra årgangene 1880-2012, som er akkumuleret til ét sammenhængende register.

Personerne anføres som hovedregel på deres slægtsnavn, således som det er anført i teksten. Patronymier er i mangel af egentligt slægtsnavn regnet som sådant; f.eks. sættes “Katrine Hansdatter” under “Hansdatter” og ikke, som i en del af de ældre registre, under “Katrine”. Sammensatte navne, f.eks. “Lente-Adeler”, sættes på første dels begyndelsesbogstav, altså i det nævnte tilfælde på “L”. Partikler som von, de, des, de la, zum o.s.v. ses der bort fra; f.eks. sættes “des Vignes” under “V”.

Der har i de enkelte årgange ikke altid været fulgt det helt samme regelsæt med hensyn til, hvor omfattende de enkelte registre skulle være og i hvilket omfang supplerende oplysninger, som kunne bidrage til at identificere de enkelte personer, skulle medtages. Denne varierende detaljeringsgrad er bibeholdt, for ikke at gøre redaktionsarbejdet uoverkommeligt.

På samme måde varierer brugen af accenter samt bogstaver, som ikke har hørt til det danske alfabet, f.eks. bruges ind imellem ð, Þ, ü, ä, ö, å, é, è, ë m.fl. bogstaver, mens de ved andre lejligheder har været søgt “normaliseret” til den tids tilsvarende danske retskrivning. Konsekvent er w, ü, ä, ö sorteret som hhv. v, y, æ, ø, så f.eks. “Villumsen” kommer til at stå sammen med “Willumsen”. På samme måde er “å/Å” er sorteret som “aa/Aa” og “Oe” som “Ø”, hvorved “Ågård” står sammen med “Aagaard” og “Oetker” med “Øtker”.

Det er som hovedregel ikke kontrolleret, om henvisningerne er korrekte, så eventuelle fejl i de oprindelige registre vil gå igen her. Enkelte fejl er dog tilfældigt fundet og derfor naturligvis rettet.

Uden nu afdøde Arne Julins hjælp havde et arbejde af dette omfang slet ikke have kunnet lade sig gøre: De første over 100 årgange er korrekturlæst af ham. Årene 1996-2009 har han også indtastet. Årgangene 2011 og 12 er indtastet af Hanne Blenner.

Trods en nok så omhyggelig korrekturlæsning vil der stadig være fejl tilbage. Men alligevel vil jeg dog tro, at registeret vil være et godt supplement til de hidtil udgivne registerbind som hjælp for den, som vil kontrollere om en bestemt person eller slægt skulle være nævnt i Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012.

God fornøjelse!

Skovshoved, den 9. marts 2013

Poul Steen