Begravelser i Præstø 1691-1747, kronologisk

1691.02.23
mag: Christen Poffwelsøn
1691.03.15
Hans Skoning
1691.11.09
Michel Thommesøns søn Melchior
1692.01.16
Andris Arentsøn, alder: 53
1692.02.28
Peder Dawidssøn, alder: 63
1692.03.11
Frantz Grydestøber, alder: 47
1692.11.14
Skovfoet Hendrich Folsach? Foldrop?, alder: 62
1692.06.02
Kirsten Peder Snedkers, alder: 58 6md.
1692.06.23
Casper Pottemager, alder: 32 3md.
1692.10.11
Niels Larsen Skonning, alder: 65
1692.10.27
Peder Lauridsens hstr., alder: 43
1693.03.14
Cihr? Jochum Pottemagers, alder: 39 8md.
1693.03.02
Maren Hansdatter Falster, alder: 33
1694.01.16
Peder Bødker, alder: 49
1694.05.26
Peder Kleinsmed, alder: 49
1694.08.14
Hans Eylersens hstr., alder: 35 8md.
1694.08.27
Christen Pedersen Holberg Byfoged, alder: 39
1694.10.17
Søfren Olsen, alder: 46 6md.
1694.11.29
Mads Teglbrænder, alder: 49 6md.
1695.01.28
Povel Skrædder, alder: 58
1695.02.03
Niels Lollick, alder: 79
1695.02.05
Oluf Hansen, alder: 96
1696.01.17
Anders Klocker
1696.04.07
Apelone sl. Hans Henrichsen
1696.05.30
Anna Koch af Hospitalet
1696.12.03
Jacob Ostindiensfarers spæde barn
1697.03.12
Andreas Hansen i fiskerhuset, hans barn
1697.06.25
Rasmus Skrædder
1697.09.27
begr. den gl. Mette Slagters
1697.12.10
Esben Pottemagers moder
1699.03.15
Rasmus Hørlocks barn, Sidsel
1699.04.28
Peder Rasmussen Snedkers hst., Dorthe Jensdt., død i barnsnød
1699.06.06
Johan Gielfs søster, Babara Marie
1699.06.22
Alheed Christensdatter
1699.06.11
Oluf Skrædders hstr. Anne Kirstine Hansdatter, alder: 32
1699.12.23
Johan Drejers hstr., Sophie Jochumsdatter, alder: 51

Begravelser i Præstø 1700-1709

1700.02.08
i de fattiges jord: Karen Clementzdt., af de Fattiges hus, alder: 80
1700.05.10
Peder Rasmussen Snidker & Kirkeværge, alder: 62
1700.05.18
Oluf Pedersen Skrædder, alder: 32
1700.06.21
Laurids Pedersen, Handelsmand, alder: 36
1700.10.12
Jomfru Anne Lauridtz, til Nysø
1700.10.29
Jomfru Elisabeth Lauridtz, til Nysø
1700.10.30
Christopher Thønnesen, alder: 69
1700.11.30
Thore Hansdatter, sl. Andreas Arentzens, alder: 67
1700.11.30
Søren Sørensen Bager, druknede natten 9-10.12 i Tubeks Mølledam, alder: 36
1700.12.28
Oluf Aflskarl, alder: 87
1701.05.04
Jørgen Nicolai Groth, forrige Kirkeværge, alder: 51
1701.06.01
Jørgen Madsen Kræmmers søn, Thomas, alder: 3 6md.
1702.01.11
Maren Pedersdatter sl. Poul Laurdsen Skrædders, alder: 56
1702.03.06
Capp. & Rektor Jørgen Pedersens h:, Anne Cathr.Nielsdt. Vemmelev, alder: 35 4md.
1702.04.11
Niels Hansen Hanskemager, alder: 64
1702.05.10
Niels Vefver, alder: 55
1702.05.27
Peder Olufsen Grofsmid, alder: 44
1703.01.25
Christen Christensen Bilde, alder: 25
1703.05.28
Jens Madsen Skrædder, alder: 32
1703.10.17
Niels Huggers af Stadt-for-Nærs hstr Maren Hansdatter, alder: 64
1704.02.14
Malene Bildes, alder: 64
1704.04.12
Aage Christensens hstr, Maren Hansdatter, alder: 43
1704.04.17
Bodil Jensdatter, alder: 83
1704.05.03
Captein Christian Wilhelm Campferbach, alder: 42
1704.12.08
Elias Christophersen Seyer, alder: 54
1705.01.21
mag. Peder Winslou, død 13.januar, alder: 69
1705.06.03
Cappellan og Rektor Jørgen Pedersen, alder: 61
1705.07.06
Jens Villadsens hstr., Anne Margrethe Vagner, alder: 62
1706.02.09
Hendrich Svendsen Bager, alder: 62
1706.08.09
Henrich Hansen, Byskriver, alder: 41
1706.05.28
Hans Villumsen, Tolder og Kirkeværge, alder: 54
1706.10.22
‘min kiereste sl. moder, Ide Hansdatter von Osten’, alder: 72
1707.03.22
Merete Lauridsdatter, sl. Peder Aulskarls, alder: 93
1707.08.15
Ole Svans hstr., Johanne Pedersdatter, alder: 59
1708.03.18
Hans Hansen Knechts hstr., Dorthe Christensdatter, alder: 42
1708.12.29
Johan Gielfs hstr. Maren Jensdatter, alder: 44
1709.01.31
gl. Jens Willadsen, alder: 78
1709.03.20
Cathrine Jørgensdatter hos Jørgen Svan, alder: 69
1709.04.29
Johan Treimand, alder: 69
1709.10.04
Christen Sørensen Jyde, som var Tysker, alder: 47

Begravelser i Præstø 1710-1719

1711.04.24
Peder Madsens moder, Johanne Olsen, alder: 82
1711.06.17
Maren Michelsen, Rasmus Norboes enke, alder: 74
1711.06.18
Hans Andersen Hammer, alder: 46
1711.09.24
Hemming Gudmandsen
1711.09.28
Marie sl. Rasmus Skrædders
1711.10.09
Frederik Samuelsen
1711.10.10
Jens Ipsen Bødker
1711.10.21
Malene Samuels – et par dage efter: hendes datter, alder: 70
1711.10.22
gl Anders Bødkers kone Marie, alder: 83
1711.10.22
Lars Vægter, alder: 43
1711.10.26
Nicolai Klockers kone Margrethe
1711.10.29
Søren Tømmermand
1711.10.30
Mathias Jørgensen Skomager
1711.11.11
Anders Bødker
1712.12.27
Nicolai Jørgensen Klocker
1713.04.21
Johannes Steenberg, alder: 45
1713.04.27
Jens Ottesen Skomager
1713.05.08
Peder Jørgensen Bager, alder: 33
1713.09.06
Niels Pedersen Hugger i Stadt-for-Nær, alder: 78
1714.04.23
Margrethe Albretsdatter Bogense sl. Johannes Steenbergs, alder: 69
1715.04.19
Villads Jensens hstr. Margrethe Sørensdatter, alder: 44
1715.12.20
gl: Hans Andersen Politiemester
1716.05.08
Peder Nielsen, alder: 80
1716.06.16
Frederik Pedersen Tolder, alder: 63
1716.06.24
Christen Ørums hstr, alder: 48
1716.08.26
Peder Christensen, alder: 27
1716.09.24
Marie Kaspers, alder: 65
1716.10.26
Niels Michelsens h:, alder: 36
1716.11.08
Rasmus Jørgensen, alder: 72
1716.12.19
Rasmus Pedersen Snecker, alder: 40
1716.12.22
Claus Marchussen, alder: 76
1717.10.26
Sophie sl. hr. Jørgens i Præstø Kirke, alder: 58
1717.10.28
Christian Jespersen, alder: 48
1718.04.22
Peder Rasmussen Bager, alder: 40
1718.05.22
Margrethe Cathrine Hammers, alder: 48
1718.07.18
Peder Madsen, alder: 50
1718.11.04
Niels Larsen Møller, alder: 27
1719.01.05
gl: Johanne Skibs, alder: 92
1719.03.13
Niels Madsen, alder: 60
1719.03.27
Bent Hansen, alder: 58
1719.04.17
Ole Pedersen, alder: 40
1719.07.24
Peiter Mortensen, alder: 74
1719.11.09
Hans Larsens hstr., alder: 80
1719.11.30
Michel Hansens hstr, alder: 64

Begravelser i Præstø 1720-1729

1720.04.15
Michel Thommesen
1720.04.28
Christen Nielsen Ørum
1720.05.28
Peder Hermandsens hstr., alder: 90
1720.05.31
Ole Hansen Swan
1721.02.08
Martha Brun sl. Mag. Winsløvs
1721.05.30
Johan Lysholm, alder: 33
1721.06.13
Niels Larsens hustr, alder: 45
1721.07.23
Niels Christensen Jyde, alder: 76
1721.08.12
Søren Rasmussen Tømmermand, alder: 71
1721.10.24
Jacob Gielf Badskers hstr., alder: 86
1722.02.13
Kiøbmand Asmus Flores af Kiøbenhavn, alder: 28
1722.04.13
Michel Hansen Skomager, alder: 83
1722.07.14
Karen sl. Peder Jørgensens enke, alder: 62
1722.10.10
Niels Larsen Rissbyes fæstemø, alder: 27
1722.01.12
Tolderenken Annichen Argens
1722.10.09
Mogens Larsen Møllers h:,som døde heri byen under Badskers haand, alder: 58
1722.10.16
Johanne Sørens, som var i de Fattiges hus, alder: 34
1723.03.16
Marcus Holgersen Tobaksspinder, alder: 30
1723.06.19
Hans Nielsen Handskemager af de Fattiges hus, alder: 62
1723.08.28
Hans Olsen Skomagers hstr., alder: 31
1724.11.08
Vægteren Morten Jensen, alder: 66
1724.12.28
Hans Martinesen Skrædders hstr, alder: 47
1725.02.15
Niels Pilemarks hstr Anne Troelsdatter Vig, alder: 66
1725.03.16
Peder Hermandsen, alder: 84
1725.06.12
Procurator Niels Pilemark, alder: 61 4md.
1725.11.02
Peder Christensen Dreyers hstr.
1725.12.01
Troels Larsen Møller, alder: 69
1725.12.20
mad. Anne Lisbeth Kinch, alder: 37
1726.02.03
Peder Jensen i de Fattiges hus, alder: 62
1726.04.05
Lars Pedersen Vægters hstr af Nysø Huse, alder: 67
1726.04.27
Marie Steffensen af de Fattiges hus, alder: 77
1726.05.23
Hans Joensen Baadssmand, alder: 41
1726.07.15
Johannes Gielf, alder: 27
1726.09.23
Jørgens Hansen Svan, alder: 59
1726.12.16
Peder Pedersen Baadsman, alder: 59
1726.12.19
Lorentz Hansen Skrædder, alder: 55
1727.08.27
Jacob Hansen Wulf, i de Fattiges jord, alder: 60
1728.03.03
Dorothea, Musceter Johan Ulrichs hstr, begr. i Rytternes jord, alder: 60
1728.03.08
døde Zeyer Jensen Muurmester, alder: 68
1728.04.11
Birthe Tønnesis, alder: 80
1728.07.25
Byfogeden Søfren Barchmand, alder: 53 10md.
1728.12.23
Maren Pedersdatter Jydes, alder: 77 5md.
1729.07.23
Margrethe Mikkelstatter Skonning, alder: 50
1729.08.27
Jacob Larsen, alder: 90
1729.11.30
Vægteren Niels Michelsen, alder: 71

Begravelser i Præstø 1730-1739

1730.01.15
Birgitta, Conrad Ludvigs, alder: 43
1730.02.02
Knud Trommers kone Birthe Jensdatter, alder: 84
1730.03.19
Bente Joensdatter Vægters, alder: 102
1730.04.24
Oluf Jensen Husmand uden for byen, alder: 42
1730.05.02
Johanne Clausen, alder: 60
1730.05.04
Byskriverenken Chirsten Berendtsdatter, alder: 70
1730.05.08
Erland Pedersens kone, Lisbet Madsdatter, alder: 65
1730.05.23
Michel Hansen Kræsen, alder: 32
1730.06.02
Niels Larsen, alder: 59
1730.06.28
Lars Bierrings hstr., Abigael Maria von Støcken, alder: 40
1730.07.21
Hans Christopher Møller, Feldbereder, alder: 51 7md.
1730.09.02
Elisabeth Schneiders, alder: 49
1730.09.13
Sibille Munkegaard, Sejer Jensens enke, alder: 77
1730.10.29
Marie Henrichsdatter i Fattigjord, alder: 61
1730.11.27
Brendte Johanne i de Fattiges huse
1730.12.10
Capitain Nørregaards frue, Thale Hansdatter, alder: 57
1731.01.01
seign. Johan Gielf, alder: 70
1731.01.14
Jens Bendixens kone Birte, alder: 40
1731.02.15
sl. Oluf Greens kone, Kirsten Nielsdatter uden byen
1731.02.23
Jens Bendixen Skomager, alder: 41
1731.02.25
Johan Krusen, arbejdede hos Jens Weisman i de Fattiges jord, alder: 64
1731.03.01
Christopher Pommergaard, alder: 61
1731.02.12
Niels Michelsen Vægters enke, Anne Weig
1732.02.14
Villads Jensen
1732.03.05
Poul Pedersen Væver, alder: 50
1732.03.15
Poul Hansen Pommergaard, alder: 39
1732.05.06
Byskriveren Hans Jæger, alder: 48
1732.09.03
Knud Christensen Trommer, alder: 69
1733.01.07
Margrethe Riibbertsdatter, alder: 63
1734.03.27
Peder Larsen Vind, Skomager, alder: 51
1734.04.17
Jeppe Høeg, alder: 60
1734.07.22
Johanne Høyers, Johan Hesses hstr., alder: 76
1734.07.22
Jens Fischer Markman, dræbt af nedfaldende lægter i Hansteens gd, alder: 60
1735.03.07
seign. Thomas Jørgensens hstr., Maren Michelsdatter, alder: 42
1735.05.01
Niels Jensens kone, Karen Johansdatter Kaas, alder: 35
1735.11.15
Lars Jørgensen Hugger, alder: 45
1736.01.29
Hans Sørensen, alder: 60
1736.01.30
mad. Bodil Cathrine Ammonsdatter signr. Ballings hstr., alder: 37
1736.02.21
Peder Madsens kiere hstr. Bodil Sørensdatter
1736.02.23
Anders Henriksen Kallehauge, alder: 50
1736.04.01
Karen Andersdatter, alder: 70
1736.04.17
Johan Ulrich, Stadstambour, alder: 68
1736.04.23
Nicolai Jensen, alder: 60
1736.06.06
Johan Poulsens hstr., Margrethe Hemmingsdatter, alder: 36
1736.09.17
Conrad Ludvigs kone, Anne Malene Pedersdatter, alder: 26
1736.10.19
sl. Jørgen Madsens enke Christence Christensdatter Holberg, alder: 75
1736.11.28
Søren Kaares kone, Alhed Johansdatter
1736.12.19
Niels Poulsen Snedkers hstr. Appelone Cathrine Andersdatter, alder: 50
1737.01.27
Clemens Hansen, som havde været Møller i Tubechs Mølle, alder: 46
1737.03.30
Niels Nielsen Gandrups kone, Bodil Mortensdatter, alder: 42
1737.04.06
Niels Carstensen, Møller på den lille Mølle, alder: 56
1737.04.11
Johan Poulsen, alder: 37
1737.06.07
Lars Larsen Bartsker, alder: 58
1737.06.30
Vægteren Jens Pedersen, alder: 49
1737.10.29
Jeppe Bertelsen Pottemager, alder: 68
1738.01.13
Byskriveren Lars Morslets kiæreste Maria Jørgensdatter
1738.03.21
Oluf Præstøs hstr., Anna Chatrin Jensdatter, alder: 66
1738.04.23
Byskriver og Controllør Lauritz Morslet
1738.06.27
Anne Nielsdatter, sl. Niels Carstensens Møllers enke, alder: 47 6md.
1738.07.10
mad. Dorthe Paulin, sen. Thomas Jørgensens hustrue, alder: 28 7md.
1738.07.21
Jens Poulsen, alder: 42
1739.01.06
Thomas Jørgensen, alder: 37 6md.
1739.03.16
Sørens Kaare, alder: 80
1739.04.16
Johanne Pedersdatter, Rasmus Ipsens hustrue, alder: 72
1739.04.21
Mette Jørgensdatter, alder: 75
1739.04.29
Hans Jullers hstr., Anne Judithe Hansdatter, alder: 62
1739.05.02
Peder Johansen Svendske, alder: 46
1739.06.22
Løjtnant Christian Hulbeck
1739.09.07
Byfoged Benthers kæreste, Margrethe Zeyer, alder: 53
1739.10.12
Rasmus Ipsens hstr., Inger Nielsdatter, alder: 52
1739.10.30
Cappelanen Hans Jensen Broager, alder: 56
1739.11.09
mad. Christine, sl. Michel Thomsens enke, alder: 76
1739.11.30
Søren Bilde, druknede, alder: 66
1739.12.08
Løjtnant Kramers hstr, Christine Sigvardsdatter

Begravelser i Præstø 1740-1747

1740.03.15
Peder Johansen Hafner, Snedker, alder: 62
1740.04.06
Løjtnant Christian Cornelisen, alder: 59
1740.05.02
Gregers Svidzer Feldbereders hstr.
1740.05.02
Elisabeth Marie Joensdatter, alder: 26
1740.05.09
Hans Erichsen Marup, alder: 67
1740.05.13
Anders Slagters hstr., Anne Pedersdatter, alder: 57
1740.05.22
Niels Gandrups hstr., Dorthe Jensdatter, alder: 44
1740.06.07
Johan Hess, alder: 64
1740.09.08
Tønnis Rasmussen, alder: 58
1741.03.17
Jørgen Jensen, alder: 60
1741.12.17
Sophie, sl. Jørgen Svans, alder: 71
1742.02.12
Kaptajnløjtnant Hans Bang
1742.02.16
Mathias Svan Skomagers hstr. navnlig Ellen Ollesdatter? Gieftes?, alder: 72
1742.03.30
begr. Mathias Salomon Skomagers h: Christine Hansdatter Brysting, alder: 36
1742.07.22
Kongl.mayest’ts Byfoged Nathanael Benther, alder: 52
1742.09.10
Johan Frederik Kunchel, Vægter, alder: 52
1742.11.28
Vægteren Johan Nordens hstr., Anne Marie Christensdatter, alder: 35
1743.01.13
Agnetha Elisabeth Rithuusen, født de Behman, alder: 50 9md.
1743.03.30
seign. Jørgen Ballings moder Karen Søfrensdatter Faber, alder: 82 9md
1743.04.13
Marcus Strøm, Skomager, alder: 53
1743.06.02
Lisbet Pedersdatter Seyer, alder: 73
1743.06.25
Holger Pedersen, alder: 52
1743.07.12
Cammerraad Johan Nicolai Voigt, alder: 79 5md.
1743.11.06
Anne Mallene Dreier, sign. Jørgen Ballings hustru, alder: 36 3md.
1745.04.24
Jockum Eickhorst
1745.07.29
Anders Hanskemagers hstr. Margrethe Hansdatter, alder: 67
1746.03.11
Hans Norman, alder: 50
1746.04.12
Rasmus Larsen, alder: 49
1746.05.02
Hans Olsen Svan, alder: 60
1746.07.01
begr. Christian Laurenberg Prom
1746.06.07
sl. Marcus Strøms enke, Karen Nielsdatter, alder: 97
1746.06.16
Niels Rasmussen, alder: 70
1746.11.27
Peder Christensen Dreyer, de Fattiges huse, alder: 80
1747.01.31
Major Eggert Poppe, alder: 77