Begravelser alfabetisk

1704.04.12

Aage Christensens hstr, Maren Hansdatter, alder: 43
1743.01.13

Agnetha Elisabeth Rithuusen, født de Behman, alder: 50 9md.
1699.06.22

Alheed Christensdatter
1711.11.11

Anders Bødker
1745.07.29

Anders Hanskemagers hstr. Margrethe Hansdatter, alder: 67
1736.02.23

Anders Henriksen Kallehauge, alder: 50
1696.01.17

Anders Klocker
1740.05.13

Anders Slagters hstr., Anne Pedersdatter, alder: 57
1697.03.12

Andreas Hansen i fiskerhuset, hans barn
1692.01.16

Andris Arentsøn, alder: 53
1696.05.30

Anna Koch af Hospitalet
1743.11.06

Anne Mallene Dreier, seign. Jørgen Ballings hustru, alder: 36 3md.
1738.06.27

Anne Nielsdatter, sl. Niels Carstensens Møllers enke, alder: 47 6md.
1696.04.07

Apelone sl. Hans Henrichsen
1719.03.27

Bent Hansen, alder: 58
1730.03.19

Bente Joensdatter Vægters, alder: 102
1730.01.15

Birgitta, Conrad Ludvigs, alder: 43
1728.04.11

Birthe Tønnesis, alder: 80
1704.04.17

Bodil Jensdatter, alder: 83
1730.11.27

Brendte Johanne i de Fattiges huse
1728.07.25

Byfogeden Søfren Barchmand, alder: 53 10md.
1738.04.23

Byskriver og Controllør Lauritz Morslet
1732.05.06

Byskriveren Hans Jæger, alder: 48
1738.01.13

Byskriveren Lars Morslets kiæreste Maria Jørgensdatter
1730.05.04

Byskriverenken Chirsten Berendtsdatter, alder: 70
1743.07.12

Cammerraad Johan Nicolai Voigt, alder: 79 5md.
1730.12.10

Capitain Nørregaards frue, Thale Hansdatter, alder: 57
1702.03.06

Capp. & Rektor Jørgen Pedersens h:, Anne Cathr.Nielsdt. Vemmelev, alder: 35 4md.
1739.10.30

Cappelanen Hans Jensen Broager, alder: 56
1705.06.03

Cappellan og Rektor Jørgen Pedersen, alder: 61
1704.05.03

Captein Christian Wilhelm Campferbach, alder: 42
1692.06.23

Casper Pottemager, alder: 32 3md.
1709.03.20

Cathrine Jørgensdatter hos Jørgen Svan, alder: 69
1703.01.25

Christen Christensen Bilde, alder: 25
1720.04.28

Christen Nielsen ZWrum
1694.08.27

Christen Pedersen Holberg Byfoged, alder: 39
1709.10.04

Christen Sørensen Jyde, som var Tysker, alder: 47
1716.06.24

Christen ZWrums hstr, alder: 48
1717.10.28

Christian Jespersen, alder: 48
1746.07.01

Christian Laurenberg Prom
1731.03.01

Christopher Pommergaard, alder: 61
1700.10.30

Christopher Thønnesen, alder: 69
1693.03.14

Cihr? Jochum Pottemagers, alder: 39 8md.
1716.12.22

Claus Marchussen, alder: 76
1737.01.27

Clemens Hansen, som havde været Møller i Tubechs Mølle, alder: 46
1736.09.17

Conrad Ludvigs kone, Anne Malene Pedersdatter, alder: 26
1728.03.03

Dorothea, Musceter Johan Ulrichs hstr, begr. i Rytternes jord, alder: 60
1704.12.08

Elias Christophersen Seyer, alder: 54
1740.05.02

Elisabeth Marie Joensdatter, alder: 26
1730.09.02

Elisabeth Schneiders, alder: 49
1730.05.08

Erland Pedersens kone, Lisbet Madsdatter, alder: 65
1697.12.10

Esben Pottemagers moder
1692.03.11

Frantz Grydestøber, alder: 47
1716.06.16

Frederik Pedersen Tolder, alder: 63
1711.10.09

Frederik Samuelsen
1711.10.22

gl Anders Bødkers kone Marie, alder: 83
1709.01.31

gl. Jens Willadsen, alder: 78
1697.09.27

gl. Mette Slagters
1715.12.20

gl: Hans Andersen Politiemester
1719.01.05

gl: Johanne Skibs, alder: 92
1740.05.02

Gregers Svidzer Feldbereders hstr.
1711.06.18

Hans Andersen Hammer, alder: 46
1730.07.21

Hans Christopher Møller, Feldbereder, alder: 51 7md.
1740.05.09

Hans Erichsen Marup, alder: 67
1694.08.14

Hans Eylersens hstr., alder: 35 8md.
1708.03.18

Hans Hansen Knechts hstr., Dorthe Christensdatter, alder: 42
1726.05.23

Hans Joensen Baadssmand, alder: 41
1739.04.29

Hans Jullers hstr., Anne Judithe Hansdatter, alder: 62
1719.11.09

Hans Larsens hstr., alder: 80
1724.12.28

Hans Martinesen Skrædders hstr, alder: 47
1723.06.19

Hans Nielsen Handskemager af de Fattiges hus, alder: 62
1746.03.11

Hans Norman, alder: 50
1723.08.28

Hans Olsen Skomagers hstr., alder: 31
1746.05.02

Hans Olsen Svan, alder: 60
1691.03.15

Hans Skoning
1736.01.29

Hans Sørensen, alder: 60
1706.05.28

Hans Villumsen, Tolder og Kirkeværge, alder: 54
1711.09.24

Hemming Gudmandsen
1706.02.09

Hendrich Svendsen Bager, alder: 62
1706.08.09

Henrich Hansen, Byskriver, alder: 41
1743.06.25

Holger Pedersen, alder: 52
1706.10.22

Ide Hansdatter von Osten (‘min kiereste sl. moder’), alder: 72
1721.10.24

Jacob Gielf Badskers hstr., alder: 86
1727.08.27

Jacob Hansen Wulf, i de Fattiges jord, alder: 60
1729.08.27

Jacob Larsen, alder: 90
1696.12.03

Jacob Ostindiensfarers spæde barn
1731.02.23

Jens Bendixen Skomager, alder: 41
1731.01.14

Jens Bendixens kone Birte, alder: 40
1734.07.22

Jens Fischer Markman, dræbt af nedfaldende lægter i Hansteens gd, alder: 60
1711.10.10

Jens Ipsen Bødker
1703.05.28

Jens Madsen Skrædder, alder: 32
1713.04.27

Jens Ottesen Skomager
1738.07.21

Jens Poulsen, alder: 42
1705.07.06

Jens Villadsens hstr., Anne Margrethe Vagner, alder: 62
1737.10.29

Jeppe Bertelsen Pottemager, alder: 68
1734.04.17

Jeppe Høeg, alder: 60
1745.04.24

Jockum Eickhorst
1699.12.23

Johan Drejers hstr., Sophie Jochumsdatter, alder: 51
1742.09.10

Johan Frederik Kunchel, Vægter, alder: 52
1708.12.29

Johan Gielfs hstr. Maren Jensdatter, alder: 44
1699.06.06

Johan Gielfs søster, Babara Marie
1740.06.07

Johan Hess, alder: 64
1731.02.25

Johan Krusen, arbejdede hos Jens Weisman i de Fattiges jord, alder: 64
1721.05.30

Johan Lysholm, alder: 33
1737.04.11

Johan Poulsen, alder: 37
1736.06.06

Johan Poulsens hstr., Margrethe Hemmingsdatter, alder: 36
1709.04.29

Johan Treimand, alder: 69
1736.04.17

Johan Ulrich, Stadstambour, alder: 68
1730.05.02

Johanne Clausen, alder: 60
1734.07.22

Johanne Høyers, Johan Hesses hstr., alder: 76
1739.04.16

Johanne Pedersdatter, Rasmus Ipsens hustrue, alder: 72
1722.10.16

Johanne Sørens, som var i de Fattiges hus, alder: 34
1726.07.15

Johannes Gielf, alder: 27
1713.04.21

Johannes Steenberg, alder: 45
1700.10.12

Jomfru Anne Lauridtz, til Nysø
1700.10.29

Jomfru Elisabeth Lauridtz, til Nysø
1741.03.17

Jørgen Jensen, alder: 60
1701.06.01

Jørgen Madsen Kræmmers søn, Thomas, alder: 3 6md.
1701.05.04

Jørgen Nicolai Groth, forrige Kirkeværge, alder: 51
1726.09.23

Jørgens Hansen Svan, alder: 59
1742.02.12

Kaptajnløjtnant Hans Bang
1736.04.01

Karen Andersdatter, alder: 70
1700.02.08

Karen Clementzdt., af de Fattiges hus i de fattiges jord, alder: 80
1722.07.14

Karen sl. Peder Jørgensens enke, alder: 62
1692.06.02

Kirsten Peder Snedkers, alder: 58 6md.
1722.02.13

Kiøbmand Asmus Flores af Kiøbenhavn, alder: 28
1732.09.03

Knud Christensen Trommer, alder: 69
1730.02.02

Knud Trommers kone Birthe Jensdatter, alder: 84
1730.06.28

Lars Bierrings hstr., Abigael Maria von Støcken, alder: 40
1735.11.15

Lars Jørgensen Hugger, alder: 45
1737.06.07

Lars Larsen Bartsker, alder: 58
1726.04.05

Lars Pedersen Vægters hstr af Nysø Huse, alder: 67
1711.10.22

Lars Vægter, alder: 43
1700.06.21

Laurids Pedersen, Handelsmand, alder: 36
1743.06.02

Lisbet Pedersdatter Seyer, alder: 73
1726.12.19

Lorentz Hansen Skrædder, alder: 55
1740.04.06

Løjtnant Christian Cornelisen, alder: 59
1739.06.22

Løjtnant Christian Hulbeck
1739.12.08

Løjtnant Kramers hstr, Christine Sigvardsdatter
1725.12.20

mad. Anne Lisbeth Kinch, alder: 37
1736.01.30

mad. Bodil Cathrine Ammonsdatter signr. Ballings hstr., alder: 37
1739.11.09

mad. Christine, sl. Michel Thomsens enke, alder: 76
1738.07.10

mad. Dorthe Paulin, sen. Thomas Jørgensens hustrue, alder: 28 7md.
1694.11.29

Mads Teglbrænder, alder: 49 6md.
1705.01.21

mag. Peder Winslou, død 13.januar, alder: 69
1691.02.23

mag: Christen Poffwelsøn
1747.01.31

Major Eggert Poppe, alder: 77
1704.02.14

Malene Bildes, alder: 64
1711.10.21

Malene Samuels – et par dage efter: hendes datter, alder: 70
1723.03.16

Marcus Holgersen Tobaksspinder, alder: 30
1743.04.13

Marcus Strøm, Skomager, alder: 53
1693.03.02

Maren Hansdatter Falster, alder: 33
1711.06.17

Maren Michelsen, Rasmus Norboes enke, alder: 74
1728.12.23

Maren Pedersdatter Jydes, alder: 77 5md.
1702.01.11

Maren Pedersdatter sl. Poul Laurdsen Skrædders, alder: 56
1714.04.23

Margrethe Albretsdatter Bogense sl. Johannes Steenbergs, alder: 69
1718.05.22

Margrethe Cathrine Hammers, alder: 48
1729.07.23

Margrethe Mikkelstatter Skonning, alder: 50
1733.01.07

Margrethe Riibbertsdatter, alder: 63
1739.09.07

Margrethe Zeyer (Byfoged Benthers kæreste), alder: 53
1730.10.29

Marie Henrichsdatter i Fattigjord, alder: 61
1716.09.24

Marie Kaspers, alder: 65
1711.09.28

Marie sl. Rasmus Skrædders
1726.04.27

Marie Steffensen af de Fattiges hus, alder: 77
1721.02.08

Martha Brun sl. Mag. Winsløvs
1711.10.30

Mathias Jørgensen Skomager
1742.03.30

Mathias Salomon Skomagers h: Christine Hansdatter Brysting, alder: 36
1742.02.16

Mathias Svan Skomagers hstr. navnlig Ellen Ollesdatter? Gieftes?, alder: 72
1707.03.22

Merete Lauridsdatter, sl. Peder Aulskarls, alder: 93
1739.04.21

Mette Jørgensdatter, alder: 75
1730.05.23

Michel Hansen Kræsen, alder: 32
1722.04.13

Michel Hansen Skomager, alder: 83
1719.11.30

Michel Hansens hstr, alder: 64
1720.04.15

Michel Thommesen
1691.11.09

Michel Thommesøns søn Melchior
1722.10.09

Mogens Larsen Møllers h:,som døde heri byen under Badskers haand, alder: 58
1742.07.22

Nathanael Benther (Kongl.mayest’ts Byfoged), alder: 52
1736.04.23

Nicolai Jensen, alder: 60
1712.12.27

Nicolai Jørgensen Klocker
1711.10.26

Nicolai Klockers kone Margrethe
1737.04.06

Niels Carstensen, Møller på den lille Mølle, alder: 56
1721.07.23

Niels Christensen Jyde, alder: 76
1740.05.22

Niels Gandrups hstr., Dorthe Jensdatter, alder: 44
1702.04.11

Niels Hansen Hanskemager, alder: 64
1703.10.17

Niels Huggers af Stadt-for-Nærs hstr Maren Hansdatter, alder: 64
1735.05.01

Niels Jensens kone, Karen Johansdatter Kaas, alder: 35
1718.11.04

Niels Larsen Møller, alder: 27
1722.10.10

Niels Larsen Rissbyes fæstemø, alder: 27
1692.10.11

Niels Larsen Skonning, alder: 65
1730.06.02

Niels Larsen, alder: 59
1721.06.13

Niels Larsens hustr, alder: 45
1695.02.03

Niels Lollick, alder: 79
1719.03.13

Niels Madsen, alder: 60
1731.02.12

Niels Michelsen Vægters enke, Anne Weig
1716.10.26

Niels Michelsens h:, alder: 36
1737.03.30

Niels Nielsen Gandrups kone, Bodil Mortensdatter, alder: 42
1713.09.06

Niels Pedersen Hugger i Stadt-for-Nær, alder: 78
1725.02.15

Niels Pilemarks hstr Anne Troelsdatter Vig, alder: 66
1736.12.19

Niels Poulsen Snedkers hstr. Appelone Cathrine Andersdatter, alder: 50
1746.06.16

Niels Rasmussen, alder: 70
1702.05.10

Niels Vefver, alder: 55
1720.05.31

Ole Hansen Swan
1719.04.17

Ole Pedersen, alder: 40
1707.08.15

Ole Svans hstr., Johanne Pedersdatter, alder: 59
1700.12.28

Oluf Aflskarl, alder: 87
1695.02.05

Oluf Hansen, alder: 96
1730.04.24

Oluf Jensen Husmand uden for byen, alder: 42
1700.05.18

Oluf Pedersen Skrædder, alder: 32
1738.03.21

Oluf Præstøs hstr., Anna Chatrin Jensdatter, alder: 66
1699.06.11

Oluf Skrædders hstr. Anne Kirstine Hansdatter, alder: 32
1694.01.16

Peder Bødker, alder: 49
1746.11.27

Peder Christensen Dreyer, de Fattiges huse, alder: 80
1725.11.02

Peder Christensen Dreyers hstr.
1716.08.26

Peder Christensen, alder: 27
1692.02.28

Peder Dawidssøn, alder: 63
1725.03.16

Peder Hermandsen, alder: 84
1720.05.28

Peder Hermandsens hstr., alder: 90
1726.02.03

Peder Jensen i de Fattiges hus, alder: 62
1740.03.15

Peder Johansen Hafner, Snedker, alder: 62
1739.05.02

Peder Johansen Svendske, alder: 46
1713.05.08

Peder Jørgensen Bager, alder: 33
1694.05.26

Peder Kleinsmed, alder: 49
1734.03.27

Peder Larsen Vind, Skomager, alder: 51
1692.10.27

Peder Lauridsens hstr., alder: 43
1718.07.18

Peder Madsen, alder: 50
1736.02.21

Peder Madsens kiere hstr. Bodil Sørensdatter
1711.04.24

Peder Madsens moder, Johanne Olsen, alder: 82
1716.05.08

Peder Nielsen, alder: 80
1702.05.27

Peder Olufsen Grofsmid, alder: 44
1726.12.16

Peder Pedersen Baadsman, alder: 59
1718.04.22

Peder Rasmussen Bager, alder: 40
1699.04.28

Peder Rasmussen Snedkers hst., Dorthe Jensdt., død i barnsnød
1700.05.10

Peder Rasmussen Snidker & Kirkeværge, alder: 62
1719.07.24

Peiter Mortensen, alder: 74
1732.03.15

Poul Hansen Pommergaard, alder: 39
1732.03.05

Poul Pedersen Væver, alder: 50
1695.01.28

Povel Skrædder, alder: 58
1725.06.12

Procurator Niels Pilemark, alder: 61 4md.
1699.03.15

Rasmus Hørlocks barn, Sidsel
1739.10.12

Rasmus Ipsens hstr., Inger Nielsdatter, alder: 52
1716.11.08

Rasmus Jørgensen, alder: 72
1746.04.12

Rasmus Larsen, alder: 49
1716.12.19

Rasmus Pedersen Snecker, alder: 40
1697.06.25

Rasmus Skrædder
1731.01.01

seign. Johan Gielf, alder: 70
1743.03.30

seign. Jørgen Ballings moder Karen Søfrensdatter Faber, alder: 82 9md
1735.03.07

seign. Thomas Jørgensens hstr., Maren Michelsdatter, alder: 42
1730.09.13

Sibille Munkegaard, Sejer Jensens enke, alder: 77
1692.11.14

Skovfoet Hendrich Folsach? Foldrop?, alder: 62
1736.10.19

sl. Jørgen Madsens enke Christence Christensdatter Holberg, alder: 75
1746.06.07

sl. Marcus Strøms enke, Karen Nielsdatter, alder: 97
1731.02.15

sl. Oluf Greens kone, Kirsten Nielsdatter uden byen
1717.10.26

Sophie sl. hr. Jørgens i Præstø Kirke, alder: 58
1741.12.17

Sophie, sl. Jørgen Svans, alder: 71
1694.10.17

Søfren Olsen, alder: 46 6md.
1739.11.30

Søren Bilde, druknede, alder: 66
1736.11.28

Søren Kaares kone, Alhed Johansdatter
1721.08.12

Søren Rasmussen Tømmermand, alder: 71
1700.11.30

Søren Sørensen Bager, druknede natten 9-10.12 i Tubeks Mølledam, alder: 36
1711.10.29

Søren Tømmermand
1739.03.16

Sørens Kaare, alder: 80
1739.01.06

Thomas Jørgensen, alder: 37 6md.
1700.11.30

Thore Hansdatter, sl. Andreas Arentzens, alder: 67
1722.01.12

Tolderenken Annichen Argens
1725.12.01

Troels Larsen Møller, alder: 69
1740.09.08

Tønnis Rasmussen, alder: 58
1732.02.14

Villads Jensen
1715.04.19

Villads Jensens hstr. Margrethe Sørensdatter, alder: 44
1737.06.30

Vægteren Jens Pedersen, alder: 49
1742.11.28

Vægteren Johan Nordens hstr., Anne Marie Christensdatter, alder: 35
1724.11.08

Vægteren Morten Jensen, alder: 66
1729.11.30

Vægteren Niels Michelsen, alder: 71
1728.03.08

Zeyer Jensen Muurmester, alder: 68