Begravelser i Præstø 1691-1747

Præstøs skifteprotokoller er først bevaret fra 1746, hvor man starter midt i et skifte efter handelsmanden Jørgen Balling. Dette skifte synes at være påbegyndt ca. 28. januar 1744.

For at have et redskab til hurtigt at kunne finde Præstø-indbyggernes omtrentlige dødsdag før den tid, hvortil skifteregistrene rækker, har jeg i slutningen af 1980 fremstillet et navneregister til de i Præstø kirkebog registrerede begravelser fra kirkebogens begyndelse 1691 til 1747, hvorefter skifteprotokollerne er bevarede. Dette navneregister blev i sin tid afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. og kan måske stadig findes på Statens Arkiver.
Det er teksten fra dette navneregister, som her er publiceret.

Dette register er fremstillet i forbindelse med en konkret økonomisk undersøgelse af Præstø: “Gæld, kapital og rente. Præstøborgernes låneaktivitet 1695-1801.”
Skrifter udgivet af Lokalhistorisk afdeling – 9, København 1992 (Se evt. uddrag her).
Derfor kan det ikke garanteres, at alle indførsler er medtaget.
Specielt er mindreårige børn i vid udstrækning udeladt.