Begravelser i Præstø 1691-1747

Præstøs skifteprotokoller er først bevaret fra 1746, hvor man starter midt i et skifte efter handelsmanden Jørgen Balling. Dette skifte synes at være påbegyndt ca. 28. januar 1744.

For at have et redskab til hurtigt at kunne finde Præstø-indbyggernes omtrentlige dødsdag før den tid, hvortil skifteregistrene rækker, har jeg i 1980 fremstillet et navneregister til de i Præstø kirkebog registrerede begravelser fra kirkebogens begyndelse 1691 til 1747, hvorefter skifteprotokollerne er bevarede. Dette navneregister blev i sin tid afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. og kan måske stadig findes på Statens Arkiver.
Det er teksten fra dette navneregister, som her er publiceret, dels kronologisk, dels alfabetisk.
Jeg har siden inkluderet disse begravelser i mit personregister.

Dette register er fremstillet i forbindelse med en konkret økonomisk undersøgelse af Præstø: “Gæld, kapital og rente. Præstøborgernes låneaktivitet 1695-1801.”
Skrifter udgivet af Lokalhistorisk afdeling – 9, København 1992 (Se evt. uddrag her).
Derfor kan det ikke garanteres, at alle indførsler er medtaget.
Specielt er mindreårige børn udeladt.