Præstømaterialer

I min studietid arbejdede jeg en del med Præstøs økonomiske historie i 1700-tallet og kom dermed ret dybt i de arkiver, som havde med Præstø at gøre i den periode. Jeg har her publiceret en del af mine notater og oversigter vedrørende dette materiale, så det måske for andre kan være nemmere at finde det, man måtte lede efter.
 

Det drejer sig f.eks. om en oversigt over Præstøs borgere, ejendomme, tinglyste skøder og pantebreve samt skifter fra perioden 1695-1801. Jeg afleverede ganske vist en gang i firserne et print af disse oversigter til Landsarkivet for Sjælland m.m., men det kan jo være nemmere at søge i her på nettet. Formatet er måske lidt klodset og bærer præg af at være blevet til i løbet af 1970-erne, men informationerne er jo lige gode for det 🙂

Nedenfor findes links til de forskellige oversigter:

For at have nogenlunde styr på mit materiale om Præstø i 1700-tallet har jeg nummereret ejendommene i den rækkefølge, de forekom på gaden, hvilket også til en hvis grad svarede til den rækkefølge, de forekom i brandtaksationer, skattelister o.l. – henvisning til kort etc. etc

Der var på det tidspunkt 77 ejendomme i Præstø, så ejendommene har fået fortløbende numre fra 1 til 77 – og i visse tilfælde med et tilføjet “A” eller “B” når ejendomme er blevet eller har været delt. De skibe og både, som tilfældigt har optrådt i materialet har jeg nummereret som en ejendom med løbenumre fra 903 til 923. Disse numre refereres i flæng som “ejendomsnummer” og “matrikelnummer”. Den nuværende matrikelnummerering blev først påbegyndt langt senere.

På tilsvarende måde og med samme formål er alle voksne personer i Præstø, som har været relevante for mit arbejde i 1700-tallets Præstø, blevet tildelt et personnummer fra 1 for den første jeg noterede, 2 for den næste og så videre. Lidt over tusinde personer er identificerede.

Dokumenterne, som jeg har benyttet, har jeg nummereret fortløbende inden for hvert arkivfond/protokol, sådan at