Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 1,562

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 32» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, M. (I2428)
 
52 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bjørnbøl, J. (I2430)
 
53 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, M.S. (I1295)
 
54 10 børn Raffenberg, Johannes (I2665)
 
55 10 børn Prætorius, Johannes (I1977)
 
56 10 børn, ref. Anna Barfods oversigt over Meinert, Tang og Fenger. Thomsen, Claus Christian (I1631)
 
57 11 år v. FT 1845 HOFF, Johan Christian (I2964)
 
58 11. Født 24. Mai 1836: Anna Marie Adelaide Barfoed, døbt i kirken 21. Juli 1836, Forældre: Kiøbmand Christian Severin Barfoed og Hstr: Johanne Marie Grouleff, i Kiøge. Moderen bar Barnet, Jfr. M. Christensen fra Kiøbh:, Kjøbm: Mylius, Kjøbm: Møller og Faderen selv, alle i Kiøge. Barfoed, Anna Marie Adelaide (I911)
 
59 1541 Tingholder
1544 kaldes Herredsfoged
Boede i 1562 stadig i Sædding Storgård
Måske gift med en datter af Christian Stygge til Frøstrup? 
Barfod, Jens Knudsen (I1845)
 
60 1593 kappellan i Sneum
1600 sognepræst til Sneum of Tjæreborg, bor i Allerup iflg tingvidne ved Skast Herreds Ting 2.6.1640 
Barfod, Claus Lauridsen (I1850)
 
61 1604 Livlæge for enkedronnning Sophie i Nykøbing F.
Dr.med 1594, samme år professor i medicin og stadsfysikus (i Rostock?) 
Paulli, Heinrich (I1739)
 
62 1739 - Dom. Exaudi [6. søndag efter påske] hafde Ivar Nilssøn en Daatter til Daaben kaldet Elzabeth, baaren af min Daatter Helle Christentze Holst, Faddere: Jens Jenssøn, Erik Ivarssøn, Jacob Nielssøn, Giertrud Andersdaatter og Maren Tostrups, alle af Hyllested. Iversdatter, Elsebeth (I2107)
 
63 1774 eller før forpagter af Sandbygård, Sandby sogn. 1786 forpagter på Førslevgård, Førslev sogn, flytter sommeren 1794 til Nordruplund, som han købte 1792 og sælger 1796. 1796 køber han Tårnholmgård ved Korsør, som han sælger 1805. FT 1801 bor han i Bjergbygade 1 i Slagelse. 1800 optages han i Kgl. danske Skydeselskab, 14.2.1803 Brygger i København, bor ved sin død Vingårdsstræde 133 i København. Giersing, Peder Jensen (I2032)
 
64 1805 student Schouboeske Institut, 16.6.1810, cand.jur. (l.l.), 28.7.1812
underkancellist i Danske Kancelli, 27.12.1815 politiass. i København,
senere konstitueret birkedommer og skriver i Hørsholm Birk.
Billede af "Camilla f. Grønlund, datter af Jens Samuel, birkedommer" er det
rigtigt? 
Grønlund, Jens Samuel (I874)
 
65 1823 cand.theol., 1825-37 sognepræst i Naur og Sir, 1837-52 i Ulfborg, 1846 provst for Ulfborg herred, 1852-62 sognepræst i Flødstrup og Ullerslev Krarup, Ove Thomas Nicolai (I56)
 
66 1823-06-20
Aarhus Stiftstidende
At jeg er flyttet i forrige Købmand Winthers Gaard, beliggende under No. 22 paa Vestergade, har jeg herved den Ære at bekjendtgøre Aarhuus, d. 18. Juni 1823 Jens Jensen Schmidt 
Schmidt, Jens Jensen (I3654)
 
67 1824: Hovedrulle, 5. lægd (Gentofte, København)
279,246, Johan Svendsen,Ole, [fødested:] Gentofte, 8, 
Svendsen, Ole (I2151)
 
68 1826: Tillægsrulle, 5. lægd (Gentofte, København)
A 565, Svend Frederik, Johan Svendsen, [fødested:] Gentofte, Født 9. April 1825 
Svendsen, Svend Frederik (I2150)
 
69 1839 student Borgerdydsskolen Christianshavn, 1844 cand.theol., 1855 Kateket i Kerteminde, 1860 præst i Fjaltring, 1869 præst i Havrebjerg, 1877 præst i Tostrup ved Holbæk Meinert, Andreas Evald (I34)
 
70 1847 student Borgerdydsskolen Christianshavn, 1854 cand.theol., 1856 pr. kappelan i Flødstrup Ullerslev, 1860 kappellan ved Frelsers Kirke på Christianshavn, 1860 residerende kappellan i Nykøbing Mors, 1870 sognepræst i Ljørslev og Ørding på Mors. Iflg. Geistelig stat 1906: fhv. sognepræst til Flødstrup & Ullerslev Meinert, Alfred Valdemar (I39)
 
71 1848-59 sognepræst i Fjaltring, 1859-69 i Dybe
Gift 1. gang 13-03-1834 i København med Nicoline Christine Litkin,
f.06-10-1809, død 03-02-1835. (Danske Sagførere) 
Harboe, Frederik Carl Christian (I380)
 
72 1850 student fra Borgerdydsskolen på Christianshavn, 1857 cand.theol, 1863 dr. phil., 1870 assistent ved Zoologisk Museum, fra 1881 medlem af Videnskabernes Selskab, 1883-85 docent ved Landbohøjskolen, fra 1885 inspektør ved Zoologisk Museum. Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1911 Meinert, Frederik Vilhelm August (I41)
 
73 1864 d. 19. Febr: låt Nils Jönson med sin Hust: Hanna Bengdts dt: hemma döpa sin son Pehr född d: 18. dito. Susc: Nils Pouls(?) hustru i Ödåkra(?). Testes: xxxxx Nilsson, Per (I3163)
 
74 1874-12-28
Aarhus Stiftstidende
At min kjære gamle Fader, Jens Jensen Schmidt, forhen Købmand i Aarhuus, Julenat indgik til den evige Fred, 85 Aar gl., bringes herved til Slægts og Venners Kundskab. Kbh., d. 25. December 1874 Elisabeth Gammeltoft f. Schmidt Begraves i Aarhuus 
Schmidt, Jens Jensen (I3654)
 
75 1874-12-28
Aarhus Stiftstidende
Iforgaars er i København afgaaet ved Døden vor Byes vistnok ældste Borger, nemlig fhv. Købmand Jens Jensen Schmidt, i den høie Alder af 85 Aar. Den Afdøde som allerede for adskellige Aar siden feirede sit 50. aarige Jubilæum som Borger her , tilhørte en af vor Byes gamle, meest anseete og udbrødte Slægter, og var i sin høie Alderdom vidunderlig livlig og rørig. For et Aarstid siden flyttede han til København -, og her tilstødte ham en ydre Skade, saa han i nogle Maaneder var sengeliggende, indtil han nu hensov paa Communehospitalet. 
Schmidt, Jens Jensen (I3654)
 
76 1892 Absalonsgade, Aalborg. 1896 Livjægergade, Østerbro, København, 1900- Frederiksberg.

Københavns Politis registerblade:
Oplysninger om registerbladet
Udfyldelsesdato: 1-11-1895
Personer
Hovedperson:
Marie Cathrine Tang Barfod , 9-3-1840 , Nørre Vosborg
Stillinger: Enkefrue
Barn:
Peter Moe (sic!) Andreas Tang Barfod , 1-6-1883
Adresser:
1-11-1896: Livjægergade 10 , 2.
1-4-1897: Rosenvængets Allé 38 hos Conradsen
1-11-1900: Frameldt  
Tang, Marie Cathrine (I50)
 
77 1897-99 ejer af Moesgård i Vejrum. Petersen, Andreas Evald Meinert Tang (I84)
 
78 1899 underforvalter på Trustrup ved Randers. Benzon, Johannes Evald (I91)
 
79 1899-04-08
Aarhus Stiftstidende
Enkefru Elisabeth Gammeltofts Datter af "en i sin Tid bekjendt Købmand og Lysestøber Jens Jensen Schmidt" har skænket et legat til Aarhus paa 40.000 Kr. Hun blev som ganske ung gift med Købmand Chr. Gammeltoft der havde en betydelig Silkehandel paa Købmangergade i København... kom kun i Ny og Næ til Aarhuus... saa meget mere paaskønnelsesværdigt

1899-08-29
Aarhus Stiftstidende
Enkefru Elisabeth Petrea Gammeltoft, f. Schmidt, som afgik ved Døden i København i afvigte Foraar, har skænket en Kapital stor 40.000 Kr. til sin Fødeby Aarhuus. Renterne skulle aarlig uddeles til 8 ældre, hæderlige og dertil trængende Piger af og i Aarhus - Døtre af Embedsmænd og Købmænd sammesteds. 
Schmidt, Elisabeth Petrea (I1677)
 
80 1903-7580: Lørdagen den 26 Dec. kl. 12½ begraves Fhv. Skorstensfejermester Svendsens Hustru Therese Adelaide født Falk, 77 Aar gl. Bopæl Stormgade 25,2, død den 19. 1 af xxxxx Mort Cordis fra Frue til Vestre Kirkegaard, Nordre Kapel, Jorden M-7-1, 192 Kr., ligbærere 10 kr, Kapel 12 kr., kandelabre, træer, grønt m.v. 32 kr. klokkeren 50 øre, orgel 6 kr, sang 16 kr., ialt 246 kroner (normalt mellem 10 og 20 kroner).
1904-3088: 12. August begraves Carl Peter Svendsen, også 77 år gl. samme sted, død 7. August. 
Falck, Therese Adelaide (I1050)
 
81 1916- husbestyrerinde i Merion, Pennsylvania, USA Barfod, Helga Ranfft (I926)
 
82 1923 æresstudent v. pigernes highschool Barfod, Ella Laura Baer (I945)
 
83 1933: repræsentant
Faddere: Moderen, Frk. Karen Clemmensen, Valby, Kbh.,
Forvalter Jens Clemmensen, Gl. Carlsberg, smst.
Assistent Valdemar Salling, Kbh. 
Bøgh, Frode Christian Sørensen (I1039)
 
84 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, I.E.T. (I124)
 
85 197x: navneforandring til Tommy Watson Hansen, Tommy Watson (I1025)
 
86 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Guldberg, E. (I551)
 
87 20.7.1844 er han iflg. skorstensfejerlaugets laugsprotokol indskrevet som lærling i lauget, tjenende hos Mester Heidkampf 6 år fra dato.
13.7.1850 ses han opført som nybagt svend, 22 år gl., født i København, efter at have tjent 6 år hos J.H.R Heidkamps Enke.
FT1845: skorstensfejerlærling, 17 år, hos Skorstensfejer Johan Heinrich Reinhardt Heidkampf, Stormgade 195, Vester Kvarter, København.
FT1850 nævnes han Stormgade 195 hos Heidkampfs enke som 22-årig Skorstensfejerlærling, født i København
FT1870 nævnes han Stormgade 31 som Lieutenant og Skorstensfejer.
FT1885 nævnes han som 56-årig Husfader og Constitueret Skorstensfejermester i Stormgade 27, forhuset. 
Svendsen, Carl Peter (I1049)
 
88 25.1. Bobbi Jane
19.2. Petra Jans (Janes?)
4.8. Bobbi Janes, Cavalier, Datter
Joil? Anne Braatelien?
10.9. Roberta's Datterdatter's "Girl" "Kristen" (Skulle det være Kirsten?)
Brokkelien 
Hansen, Roberta Albertine Sophie (I1461)
 
89 29.10.1798 er J.C.Lisner, skomager, født i Vordingborg, 29 år gammel, antaget til at være Gade- og Natvægter i Skelskør (iflg. Skelskør Rådstueprotokol Bd. 4, s.112b). Vordingborg kirkebog fra 1757-1781 er brændt.
I skiftet nævnt som vægter og trommeslager.
Skælskør Kæmnerregnskab Pk. 52, 1799: J. Lisner løn + husleje: 25 rigsdaler 64 skilling. 1809: 52rd, 1815: 97½ rd.
1799 og 1800: Lister over Skjelskør Bygninger og Inventarium underskrevet af Johan Lisner
Instruktioner for Skelskørs Bestillingsmænd, Pk. 21, Vægterinstruktion underskrevet af Johan Lisner 
Lisner, Johan Christopher (I1275)
 
90 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Stein, I.V. (I1292)
 
91 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, K.M. (I2429)
 
92 3. sønd. efter Påske begr. Jens Pedersen Bøgs kone, Maren Jensdatter af Eeg,
gl. 46 år. 
Bøg, Maren Jensdatter (I1132)
 
93 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schmidt, B.M. (I2427)
 
94 4 eller 5 børn, 2 drenge, hvoraf den næstaldste Bertel har overtaget gården. Møller, Elisabeth Karoline (I1369)
 
95 4-5 børn iflg. Ruth Svendsen, Carl Johan (I1324)
 
96 63½ år gl. ved sin død i juni 1823 Rauch, Anna Magdalena von der (I3105)
 
97 8 børn Petersen, Ditlevine Albertine (I2671)
 
98 9 børn, kun Edel opført her. Hoffmann, Clara Ernsta Maria (I2514)
 
99 ??? Kilde (S16)
 
100 ??? Kilde (S869)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 32» Næste»