Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 1,813

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 *1888 exam. jur., 14. Juli 1891 Sagfører i Kjøbenhavn, 1892 Bestyrer af de Backhausenske Legater, 1897 Direktør for A/S Det kjøbenhavnske Ejendoms-Societet, 1898-99 Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i Kjøbenhavn og Omegn, 1. Jan. 1899 Medlem af sammes Direktion, Jan. 1900 administrerende Direktør for samme, 1906-18 Medlem af Bestyrelsen for A/S Kronborg Dansk Vinduesglasværk, 1907 Medlem af Repræsentantskabet for Kjøbenhavns private Laanebank (1910 Repræsentantskabets Formand), 15. Marts 1907 R.*, 1908-14 og fra 1917 Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds, 1912 Medlem af Repræsentantskabet i Kjøbenhavns Brandforsikring (1917 Medlem af dets faste Udvalg), 1913 Medlem af Bestyrelsen for A/S Nord-Østersø Rederiet, 1915 Medlem af Bestyrelsen for det Herforth'ske Familielegat, 1916 Medlem af Bestyrelserne for A/S Dansk Rederi-Kompagni og for Ejendomsselskabet Kjøbenhavn, 23. Okt. 1916 D. M., 1918 Formand for Forsikringsaktieselskabet Dansk Union og for A/S Dansk Unions Reassurandør, er desuden Formand for Kjøbenhavns Underretssagførerforening, Formand i Repræsentantskabet for De forenede sydjyske Telefonselskaber, Formand for A./S. til Opførelse af Arbejderboligerne ved Arbejderforeningen af 1860, Næstformand i Kreditforeningernes staaende Udvalg, Medlem af Bestyrelserne for A/S Kjøbenhavns Tømmer-Handel, P. Bjørnbaks Konvolutfabrik og Reinholdt W. Jorck. Herforth, Carl Bernhard Ferdinand (I3115)
 
52 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, M. (I141)
 
53 *1976 udnævnt til professor i kirurgi ved Københavns Universitet og var frem til 1990 overlæge på brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital.

Han blev i 1984 valgt som formand for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) og var blandt andet medlem af FN’s komite mod tortur fra 1987 og Europarådets Komite til forebyggelse af Tortur fra 1989.

Derudover har Bent Sørensen sammen med sin anden hustru, Inge Genefke, stiftet den almennyttige fond ATSF, Anti Torture Support Foundation, der økonomisk støtter det globale arbejde mod tortur. Bent Sørensen var en del af Anti Torture Support Foundation frem til sin død.

I 2011 modtog Bent Sørensen Retspolitisk Forenings hæderspris. 
Sørensen, (Bent) Carl Christian Bent (I2636)
 
54 *23. April 1836 Søkadet, 16. Sept. 1838 Tilladelse til at forblive ved Korpset paa Prøve et Aar, 22. Sept. 1839 Tilladelse til endnu et Aar at staa paa Prøve som ekstraordinær Kadet, gik derpaa Handelsvejen, 29. Sept. 1863 Vare­mægler i Kjøbenhavn, død der 9. Jan. 1868 (Helligaands Kb.). Herforth, Julius Hartvig Emil (I1307)
 
55 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Stein, I.V. (I1292)
 
56 *Aalborg Katedralskole 1894-96, Østersøgades Latin og Realskole, København 1896-98, Preliminæreksamen 1898.Brockske Handelsskoiler 1898-1900, Otto Mønsted 1900-1908, Erith Oilworks Ltd. London 1908-23.
Overtog, sammen med Anna Tang Barfod, Nørre Vosborg 1923 og ejede drev denne indtil 1947, hvor han solgte gården til sin halvfætter, overretssagfører Janus Frederik Krarup. 
Barfod, Peter Noe Andreas Tang (I80)
 
57 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Berg-Munck (f. Dittmann), J.V. (I32622)
 
58 *Aktivt friluftsmenneske, som tog sig meget af sine børnebørn, der i sommerferierne ofte opholdt sig hos Bedstemor i sommerhuset i Klint. Herforth, Lilly (I3052)
 
59 *Aktivt med i modstandskampen under 2. verdenskrig fra 20-05-1940 ( http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?71264 ) Poulsen, Aage Vagn Schrøder (I133)
 
60 *Amtsrådsmedlem, forligskommissær, medstifter og direktør for Assens og Omegns Sparekasse. Dannebrogsmand. Raffenberg, Mads Christian (I868)
 
61 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, A.B. (I1423)
 
62 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, C.J.D. (I2425)
 
63 *Ansat ved telegrafen indtil 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
64 *Arbejdede på Nationalmuseets 2. afdelings bibliotek. Bretton-Meyer, Marianne (I225)
 
65 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, T.W. (I157)
 
66 *August Julius Leopold Herforth, f. 8. Feb. 1835 i
Kjøbenhavn (Frue Kb.), 8. April 1862 Grosserer i Kjøbenhavn, Medindehaver af Vekselererfirmaet Brødrene Herforth, f 25. Maj 1912 paa St. Hans Hospital. 
Herforth, August Julius Leopold (I4584)
 
67 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, W.R. (I255)
 
68 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Christensen, T.M.V. (I2120)
 
69 *Bachelor of Fine Arts fra Tulane University i New Orleans 1952.
Emily was a talented artist, painting, sewing, and creating wonderful pieces from a variety of media. She was a much-beloved community volunteer wherever she lived and was elected multiple times to the Camden-Rockport School Board. With the move to Meadowsweet Farm, she became a prize-winning weaver, spinning and dying wool from the sheep they raised. She set up a business in which she designed and wove original works on commission for clients.  
Xanten, Emily Ruth (I144)
 
70 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, H.P.T. (I148)
 
71 *Barbara Magdalena Herforth, f. 9. Dec. 1758 i Kjøbenhavns Frue Sogn, død der 20. Dec. 1835; g. 13. Sept. 1780 paa Christianshavn (Vor Frelsers Kb.) m. kgl. Agent, Administrator for det kgl. oktrojerede Handels- og Kanalkompagni Hans Jørgen Meyer, f. 9. Juni 1739 i Rødby, død 22. Aug. 1814 i Kjøbenhavn, begr. paa Nikolaj Kirkens Assistents Kirkegaard. Herforth, Barbara Magdalena (I4575)
 
72 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, B.B. (I1314)
 
73 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, B.T. (I132)
 
74 *Boede i sin morbror Simon Nicolai Beutners hus i Springforbi og kom meget hos familierne Drewsen og Wiehe. Hun var den eneste, som skuespilleren Michael Wiehe ønskede som ledsagerinde på sin Rejse til Carlsbad i efteråret 1864 kort før hans død. Bramsen, Vilhelmine (Mine) (I3570)
 
75 *Bogholder ved St. Croix sukkerraffinaderi, 5. okt. 1819 sekondløjtnant i det borgerlige artillerikorps i Kø­benhavn, 25. marts 1829 premierløjtnant, 18. marts 1834 kaptajns karakter, s. å. stænderdeputeret, 12. nov. 1837 chef for 10. kompagni af Københavns borgerlige Artilleri, 1839 medlem af Indu­striforeningens repræsentantskab, borgerskab 29. feb. 1840 i København efter Anordningen af 1. jan. 1840 § 8 (som Grund­ejer), sept. 1841 ulønnet og 25. jan. 1843 lønnet medlem af den administrerende direktion for Københavns fattigvæsen, 1841—53 revisor i Industriforeningen, 30. marts 1844 udtrådt af nummer og sat a la suite i Københavns borgerlige artilleri i 3 Aar, 17. nov. 1846 reserveret majors anciennitet, 17. dec. 1853 valgt til direktør for Kjøbenhavns private Laanebank, der da var under dannelse, men afslog valget, 28. juni 1857 afsked med majors Karakter, 30. april 1867 R af D. Herforth, Hans Henrik (I3123)
 
76 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, J.A. (I258)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Boniface, T.A. (I3777)
 
78 *Bosat i Toreby, Ryde sogn
Død før 14.12.1804, hvor enken gifter sig igen.
Iflg. [Halsted Amtstuearkiv nr. 24: Jordebøger og hartkornsfort.] boede Niels Glarmester 12.8.1788 i et jordløst hus i Toreby under Grevskabet Christianssæde.
 
Hansen, Niels (I1281)
 
79 *cand. med 1841, læge ved Gyldenholm 1843, klosterlæge ved Gisselfeldt 1849, under treårskrigen læge ved Herregårdsskytterne og siden overlæge ved lasarettet i Fredericia. 1851 reservekirurg ved Almindeligt Hospital i København. Død under kolera-epidemien i København. Bramsen, Peter Adolph Feilberg (I3572)
 
80 *cand.jur. 1960, sekretær i Direktoratet for Ulykkesforsikring, 1965-70 tillige sekretær i Arbejdstilsynet, 1970 fuldmægtig i Direktoratet for Ulykkesforsikring, senere i Sikringsstyrelsen. Kontorchef sammesteds 1983.
Navneforandring 1962 fra Viggo Bertram Petersen.
Tillidshverv inden for idrætten, i Dansk Idræts-Forbond og Dansk Basketball-Forbund. Forfatter til bøger om slægtsforskning m.v. 
(Petersen), Viggo Bertram (I234)
 
81 *cand.mag. (fysik,matematik,kemi,astronomi), ansat på Niels Bohr instituttet i København, udstationeret til Magnetisk Observatorium i Godhavn, Grønland 1938-42, underviste på efterskolen Egedesminde 1942-45.
Efter hjemkomsten til Danmark efter krigen, blev han lektor på Randers Statsskole 1945-77.
Boede på Højvangsvej i Randers og byggede sommehuset "Hegedalshuset" ved Hegedal strand ved Fjellerup. 
Barfod, Hans Peter Tang (HP) (I111)
 
82 *Christen Hansen Barfoed blev i 1820 exam.jur. og var derefter ansat som byfogedfuldmægtig i St. Heddinge fra den 9/11 1821 til den 1/5 1825, idet han den 13/6 1825 blev prøveprokurator og den 27/10 Strandingskommissionær i Stevns herred. Han nedsatte sig derefter i 1827 som stempelpapirforhandler og blev fra den 11/7 samme år prokurator ved underretterne i Sjællands stift. Den 30/5 1829 blev han klasselotterikollektør og samme år grundejer i Stege. Det forårsagede, at han i 1831 blev konstitueret byfoged her. I april 1832 blev han arvefæster af Rengegaard ved Store Heddinge, hvor han bosatte sig og den 22/1 1863 udnævntes han til kancelliråd. Han døde i 1868 og hans kone i 1881. De havde ti børn (XV,7-16). Barfoed, Christen Hansen (I2602)
 
83 *Christian Fenger var en dansk kirurg, og søn grosserer Peter Fenger, (død 1774), blev student privat 1791 og tog kirurgisk eksamen 1798. 1801 blev han reservekirurg ved det kirurgiske akademi, 1802 tillige ved Frederiks Hospital, 1805 adjunkt ved akademiet, 1806 regimentskirurg ved Kronprinsens Regiment, 1810 overordentlig professor ved akademiet og medlem af dets direktion samt kongelig livkirurg (til 1839), 1813 professor ordinarius ved akademiet og medlem af sundhedskollegiet, 1819 medlem af direktionen for fødsels- og plejestiftelsen, 1824 hofkirurg (til 1830), 1826 etatsråd, 1830 generaldirektør over kirurgien efter Colsmann og dermed tillige 1. professor ved akademiet samt medlem af Frederiks Hospitals direktion, 1836 kommandør af Dannebrog, 1840 konferensråd. 1842 afskedigedes han på grund af alderdomssvaghed fra sine stillinger. Hans hustru var Else Kirstine født Henningsen (født 1786, gift 1807, død 1841), datter af forpagter Henningsen.

Han var en anset praktisk kirurg og operatør og en dygtig lærer for de studerende; videnskabelige arbejder af betydning har han derimod ikke efterladt sig, men kun nogle mindre tidsskriftsafhandlinger af ren praktisk karakter. Ikke ringe opsigt vakte i øvrigt i sin tid en afhandling af ham, der efter at være meddelt i det kongelige medicinske Selskab tryktes i Nyt Bibliothek for Læger (1818), og i hvilken han varmt forsvarer en af en den gang bekendt kvaksalverske, Madeliene Humlegaard, indført plasterbehandling ved caries (benedder). han erklærer både selv at være bleven helbredet af hende for en sådan benliden og derefter at have anvendt metoden med største held hos mange patienter i et tidsrum af 14 år. Han ender afhandlingen med at foreslå, at de «gode kvaksalvere» få lov til at praktisere frit under en autoriseret læges tilsyn.

Fengers familie blev malet af både Hans Hansen og Martinus Rørbye. 
Fenger, Christian (I3285)
 
84 *Christian Pedersen Moes var skovfoged i Almisse Vænge og sognerådsformand i Enderslev-Vråby kommune. Der var ingen børn.  Moes, Christian Peder Pedersen (I4251)
 
85 *Christina Ludwigs Daatter, f. 3. Feb. 1721 i Haslev, 15. Dec. 1758 og 31. Marts 1769 Bevilling til selv at administrere sin Arv efter sin Moder og sin Broder, da hendes Mand var berøvet sin Fornuft, men det samme siges rigtignok 1762 at være Tilfældet med hende selv, død 23. Marts 1775; g. 25. Okt. 1743 i Has­lev m. Sognepræst til Aversi og Testrup Hans Chri­stian Hanssøn Nimb, f. 24. Marts 1703 i Thoreby, død 1769 (g. 1. ca. 1740 m. Sophia Cathrina Esthenbach, f. ca. 1706 i Ratzeborg, begr. 25. April 1742 i Aversi). Herforth, Christina Ludvigsdatter (I4573)
 
86 *Civilingeniør, C.Eng., F.I.C.E, F.I.Struct.E.
Student 1929 Svanholm Gymnasium, cand.polyt. 1934, militærtjeneste 1934-35 og sept-dec. 1939 (sekondløjtnant).
Civ.ing. hos Chr. Bjørn Petersen (Kbh) 1935-37, tilsynsførende v. Kyndbyværket hos A.J.Moe 1937-40, sekondløjtnant ved beredskabsstyrken 1939, hos A/S Wright, Thomsen & Kier (Kbh) 1940-46, hos Julius Nielsen & Søn (Kbh) 1946-48, hos Peter Lind & Co. Ltd. (London) 1948-79 (Chief Engineer fra sept.1959, direktør fra okt.1970). Studieophold i USA 1946.
Medlem af Det danske Kirkeråd i London 1960-73 og 1976-82.
Formand for Society of Danish Civil Engineers (London) 1976-81. Bosat i Sutton syd for London. 
Barfod, Ove Tang (I120)
 
87 *Dimitteret fra Brødrene Vermehrens Tegneskole, optaget paa Akademiet januar 1904, afgang maj 1908, lærere: Vilh. Bissen og C. Aarslef, bosat i Paris 1909-14, Udstillet på Charlottenborg 1911-17 (m. 13 arbejder), Kunstnernes Efterårsudstilling 1915, Salonen i Paris 1912.
Arbejder: To Mennesker (gruppe i gips udstillet 1911), David, statuette, (bronze, udstillet 1912), mandsfigur og portrætbuste (begge bronze, udstillet 1913), buste af konsul Louis Bramsen (bronze, udstillet 1915), buste af maleren Svend Hammershøi (gips, udstillet 1916), buste af maleren L. A. Ring (gips, udstillet 1917).
Overtog 1918 Kleis' Kunsthandel paa Østergade. Ugift. 
Kleis, Hjalmar Severin Lemming (I2933)
 
88 *Direktør for De Danske Sukkerfabrikker 1944-54. Iflg. Kraks Blå bog dog allerede direktør fra 1919, efter at have været underdirektør fra 1916 (26 år gammel) Gammeltoft, Carl Christian (I1030)
 
89 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, S.W. (I158)
 
90 *Dorothea Ludwigs Daatter, f. 6. Dec. 1717 i Haslev, f 9. Feb. 1753 i Radsted; g. 9. Okt. 1739 i Haslev m. Sognepræst til Radsted Søren Nielssøn Wiborg, f. 8. April 1708 paa Bognæs ved Roskilde, død 14. Jan. 1777 i Radsted (g. 1. der m. Anna Nielsdatter Lyndesøe, f. der, død der, g. 3. 4. Okt. 1754 i Taars m. Karen Nyborg, f. ca. 1733, død 27. April 1793 i Saxkjøbing). Herforth, Dorothea Ludvigsdatter (I4571)
 
91 *Drev mandens virksomhed, Herforth og Co., videre i ca 10 år efter hans død 1908.
De havde ingen børn. 
Larsen, Louise Antoinette (I3750)
 
92 *Død ganske ung af tuberkulose (jvf. faster Ysa) Møller, Sigrid (I3936)
 
93 *Ebba Louise Herforth, f. 30. Dec. 1890 i Kjøben­havn; g. der 22. April 1913 m. Overretssagfører, Sekretær i Kjøbenhavns Frihavns A./S. Oscar Wilhelm Thielsen, f. 24. Aug. 1887 i Kjøbenhavn. Herforth, Ebba Louise (I3737)
 
94 *Efter et 2-årigt ophold på en handelsskole i Lübeck blev Niels Brock, der var købmandssøn, ansat på sin onkels kontor i København. Han rejste imidlertid tilbage til Randers efter kort tid i forbindelse med faderens død i 1754, hvorefter han afviklede dennes forretning. Han vendte tilbage til hovedstaden i 1756 og skabte en stor forretning her med handel med hør og kolonialvarer, bl.a. i Norge, Polen, Rusland samt Estland, Letland og Litauen. Han drev desuden vekseler- og forsikringsvirksomhed. Af kongen blev han udnævnt til en af stadens 32 mænd.
Han blev i 1762 gift med Lene Brock, f. Bredahl, datter af borgmester i Randers, Nicolai Krag Bredahl. Lene Brock døde i 1786. Efter Niels Brocks død i 1802 efterlod han sig en formue på 865.000 kurantdaler, der blev anvendt til legater i København og Randers. Grosserersocietetet fik desuden et legat til at etablere en handelsskole, hvilket Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse realiserede i 1881 med Købmandsskolen i København. C.F. Tietgen, der sad i bestyrelsen for fonden, der administrerede Brocks arv, grundlagde i 1888 en videregående handelsuddannelsesinstitution under navnet De Brockske Handelsskoler. I 1908 blev disse lagt ind under Købmandsskolen, der i 1991 skiftede navn til Niels Brock Copenhagen Business College, dog ofte blot Niels Brock. 
Brock, Niels (I3259)
 
95 *Efter tjeneste som krigskirurg i 1870-71 uddannede han sig i patologisk anatomi. Da han blev forbigået ved besættelsen af dette fags lektorat i København, udvandrede han i 1875 til Egypten, derfra i 1877 til USA, hvor han var med til at introducere patologisk anatomi og antiseptik. Han var en af sin tids ypperste kirurger i USA, og brødrene Mayo, der oprettede den verdenskendte Mayoklinik, var elever af Fenger. Han var professor i kirurgi i Chicago fra 1884. Fenger, Christian (I4977)
 
96 *Ejer af Nørre Vosborg, landvæsenskommissær, medlem af Viborg Stænderforsamling, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, landstingsmand 1850-66. Etatsråd. (Se iøvrigt D.Biogr.Lex.) Tang, Andreas Evald Meinert (I27)
 
97 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Boniface, E.P. (I3778)
 
98 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg Kleis, Gudrun Betty Valborg (I3065)
 
99 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg Kleis, Meta Emilie Sofie (I4114)
 
100 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg, opholdt sig et par år i New York hos søsteren og svogeren. Ugift. Kleis, Alba Mathilde (I3724)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Næste»