Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 1,501 til 1,550 fra 1,562

      «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1501 Ved begravelsen (Frederiksberg KB 1885) nævnt som ´Enke efter Restaurateur Rønholdt´ Nielsen, Ane (I3170)
 
1502 Ved begravelsen i Lynge 3-6-1775. gammel 68 år og 44 år i Embedet Frost, Peder Knapsted (I2008)
 
1503 Ved brylluppet dec. 1836 (få måneder før sønnen Thomas' fødsel) nævnes
Robert som 24 år gl., hjælpende søn hos faderen og bruden Johanne Juliane
Jeppesen, som værende hos Gårdmand Thomas Watson I Strandby.
Forloverne er: Thomas Watson (m.f.Pen) og P. Jeppesen 
Watson, Robert (I1106)
 
1504 Ved brylluppet nævnt som 24 år, må altså være født ca. 1795.
Boede ved første barns tidlige fødsel 1819 (3 mdr. efter vielsen) hos
(sin svigerfader??) Hans (Andersen?) Kofod på 8. Vornedegård i V.Marie.
Folketælling 1834, VesterMarie: Et hus: Jens Due, 40, gift daglejer,
Johanne Hansdatter, 42 gift, hans kone, Peder Due, 15, Hans Kofod, 12, Celle
Kristine, Jensdatter, 14, Karen Marie Jensdatter, 1 (deres 4 børn). 
Due, Jens Pedersen (I1153)
 
1505 Ved dåben er bl.a. Rebslager Lars Lisner fadder.
Overlever ikke faderen - nævnes ikke i skiftet 1826. 
Lisner, Mette Kirstine (I2391)
 
1506 Ved dåben er fadderne, skorstensfejersvend Carl Mogensen og Jomfrue Caroline
Svendsen (er hun mon en faster?) 
Svendsen, Emilie Josephine (I1053)
 
1507 Ved dåben var fadderne: Bådfører Lars Hansens hstr i Aasøe, Gmd Chr. Hansen i
Klavsebølle, Ungkarl Theodor Larsen i Tullebølle. 
Hansen, Juliane Caroline (I1683)
 
1508 Ved dåben var farfar, Peder Tang fra Ringkøbing, fadder, og grandtanten, provstinde Møller fra Ølstrup Præstegård, var fadder. Det var farfars søster, Margrethe Lauridsdatter Tang, g.m. provst Jakob Møller. Tang, Peder (I24)
 
1509 Ved dåben var Frue Meinert (mormor?) gudmor, faddere var jomfru Meinert, Hr. Brygger Noe (Chr. Iver Noe?), hr. Windelum i Stabye, Hr. Provst Møller i Ølstrup (farfars søsters mand), og Hr. Peder Tang i Ringkøbing Tang, Mette Christine (Stine) (I25)
 
1510 Ved dåbsindførslen i Bøstrup KB 22.3.1813 nævnes forældrene som Maskinbygger
Thomas Watson og Hustru Anne Christine Rasmusdatter på Christianssæde
/: udflyttergård fra Emmerbølle :/

FT1845 nævner foruden de på det tidspunkt kendte børn Sophie Ottesen, 12 år,
som et af ders børn, men det kan vel ikke passe? 
Watson, Robert (I1106)
 
1511 Ved datteren Elses bryllup med Lauritz Hagen Ottesen 4. maj 1921 nævnes J. F. Nielsen som "afdøde Premierløjtnant ... tilsidst boende i København"
Ved folketællingen 1901 på Hospitalet i Randers nævnes en Laurits Carl Constantin Estrup (f. 1826) som Hospitalsforstander.
Iflg. datterdatter Gudrun blav han hospitalsforstander ved Rander gamle hospital ca. 1905 og blev efterfulgt af en hospitalsforstander Thomsen. Gudrun fortæller også om en cykeltur fra Tversted til Randers (ca 1930?) sammen med sin mor, Karen, hvor de bl.a. besøgte Randers gl. hospital og talte med folk, som Karen kendte fra sin barndom på hospitalet. 
Nielsen, Johannes Ferdinand (I1058)
 
1512 Ved datteren Elses bryllup med Lauritz Hagen Ottesen 4. maj 1921 nævnes J. F. Nielsen som "afdøde Premierløjtnant ... tilsidst boende i København" Nielsen, Johannes Ferdinand (I1058)
 
1513 Ved datterens bryllup 23. dec. 1833, boede han i Timiansgaden 44 / 17 Sørensen, Knud (I2988)
 
1514 Ved datterens konfirmation 11-10-1863 nævnes han som opholdende sig på Bistrup Amts Sygeanstalt (kan det mon være Sankt Hans ved Roskilde, som jo netop er anlagt på Bistrupgårds jorder?)
Ved FT 1855 nævnes, at husfaderen er patient på Bistrupgård. 
Hansen, Hans (I3386)
 
1515 Ved den første dåb i deres ægteskab (drengene Christen og Hans) er bl.a. Hans Hansen i Volstrup og hans kone og deres to døtre Karen og Anne faddere (konen bar barnet) - iflg. senere folketællinger skulle Kirsten være født ca. 1772, hvilket også passer med hendes alder i FT1787 og 1801 som datter af Hans Hansen.
 
Hansdatter, Kirsten (I2919)
 
1516 Ved det første barns fødsel i 1861, bor hun ugift i Springgade 2 (Rosenborg kvarter) Gudmann, Caroline Marie Nielsen (I2914)
 
1517 Ved døben kaldt Marjane Elisabet Andreasen, navnebevis af 26.9.1905 fra Han
Herreds kontor på navnet Mariane Elisabeth Andreasen Grishauge (VA 4431-1906) 
Grishauge, Mariane Elisabeth Andreasen (I2544)
 
1518 Ved døben kaldt Niels Peter Nielsen, navnebevis af 30.12.1905 fra Han Herreds
kontor på navnet: Niels Peter Nielsen Lundgaard. 
Lundgaard, Niels Peter Nielsen (I2543)
 
1519 Ved flere lejligheder kaldet "Sidse" eller "Sidsel" i stedet for "Tine".
I FT1845 hos datteren Adamphine og svigersønnen H.C.Svendsen i Gentofte nævnt
som Gustav (Gartner?) Høyelsens Enke: Sidse Marie Eichen, 43, Enke, Helsingør,
Konens Moder (pension). FT1850 nævner Marie Eichen, 48, enke, født Marienlyst,
Cronborg Amt, lever af haandarbejde og sin rentepenge. Hun bor i et hus i
Gentofte (nr. 9) med datteren Dorthea Wilhelmine Høyelsen, 11 år.

FT1801 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, Paa Lappen 555, , , F4-346,
Hendrich Eichen, 48, Gift, Husbonde, Hotel forvalter og Gartner,
A. Marie Jensdatter, 47, Gift, Hans kone, ,
Jens Søderberg, 23, Ugift, Tienestefolk, Gartnersvend,
Carl Strøm, 19, Ugift, Tienestefolk, Gartnerdreng,
Johanne Madsensdatter, 23, Ugift, Tienestefolk, Tienstepige,
Marie Jensdatter, 12, Ugift, Tienestefolk, Tienstepige, 
Eichen, Sidsel Marie (I1199)
 
1520 Ved folketællingen 1880 bor hun hos svigerdatteren Camilla Nielsens forældre i Slotsgade 60A i forhuset i Odense, angivet til at være født 1816 i Hjallelse Demant, Frederikke Kirstine Sophie Juliane (I3206)
 
1521 Ved FT 1911 er hun ugift pige hos broderen, Robert, på gården i Strandby.
Hun kaldes her Kirstine. Ud over hende er der en karl og en dreng.
Ved hendes dåb blandt fadderne: Ungkarl Rasmus Vatson og Pige Marie Vatson,
begge af Strandby. 
Watson, Maren Kirstine (I1492)
 
1522 Ved gennemgang af Kraks vejviser for København, ses at han flyttede meget fra 1884 til 1913:
1884-1898 benævnt forvalter,
1898 ff. Grosserer.
1902: hovedoplag for Nibe Spritfabrikker, Suhmsgade 5,
1907: grosserer og petroleumshandler med forretning i Allersgade 11, Lygten, telefon Taga 17y (privat Lyngbygade 28,4, Lygten, Taga 421x)
1910: Norasvej 22, Charlottenlund
1912: Dr. Olgasvej 17, Frederiksberg 
Pedersen, Hans Peder (I1191)
 
1523 Ved hans 80-årsdag 20-03-1961 skrev Berlingske Tidende: Tømrermester Poul Tang Barfod er en af sit fags mest kendte og højest ansete mænd, med et langt og flittigt livsvirke bag sig. Han er fra Ålborg, hvor hans far var forstander for det gamle hospital, uddannedes som tømrer i hjembyen og gennemgik derefter i København Det Tekniske Selskabs Skole. Derefter arbejdede han, som skik var dengang, man endnu kunne gå på valsen, i England, Tyskland og Schweitz og var der og senere hjemme konduktør hos forskellige entreprenør- og tømrerfirmaer. I denne egenskab kom han også til firmaet Julius Nielsen i København, senere Julius Nielsen & Søn; det var i 1907, og tyve år senere blev han medindehaver. Han har i tidens løb med sit firma udført adskillige betydelige arbejder, bl.a. for hæren: nævnes kan bl.a. Kløvermarkslejren og Almegaardslejren på Bornholm. Hans rige erfaringer er taget i brug på forskellige fronter - så forskellige, at de rigtigt viser, hvor alsidig han har været som fagmand. Han har virket som vurderingsformand i Københavns Brandforsikring, i Bikuben og i Undervisningsministeriets Vurderingskommission, som medlem af Bolværkskommissionen i København og af kommissionen vedrørende boligtilsyn og sanering af usunde boliger. Dertil har han gjort en indsats på det faglige område inden for lauget, af hvilket han nu er æresmedlem. Han er mangeårig skuemester og medlem af bestyrelsen for laugets understøtrtelsesforening. Barfod, Poul David Tang (I79)
 
1524 Ved sin begravelse 4. april 1800 angivet 47 år gl. - ingen fundet døbt Anne Marie i 1752-1754, men nytårsdag 1755 er Rasmus Lundes Barn af Sall[inge] Lunde døbt og kaldet Anna Maria. Peder Hans Møllers Hustru bar det, Faddere: Peder Nielsen, Henrich Christensen, Anders Jepsen, Hans Hansen af Nybølle, Peder Jørgensens Hustru, Niels Christensen Hustru og Hans Jørgensens Hustru. Rasmusdatter, Anne Marie (I19822)
 
1525 Ved sin død angivet 64 år og 4 måneder gammel Christensen, Laurids (Laust) (I1)
 
1526 Ved skiftet 1730 efter faderen, tituleret "Collega Scholæ udi Viborg" Frost, Anders (I2182)
 
1527 Ved skiftet 1738 efter hans mor Maren Lauritsdatter sal. Christen Frostes, skriver såvel han som hans broder Laurits til deres 'Fætter og Broder Peter Knapsted i Corsør' for at bede ham repræsentere dem ved dette skifte, da de selv er forhindrede. Frost, Peder Knapsted (I2008)
 
1528 Ved skiftet efter Andreas Watson, nævnes Christen Andreassen at være hans søn
uden for ægteskab med Pigen Marie Margrethe Nielsdatter. Christen skulle arve
alt, når Andreas' 2 brødre, Robert og James Watson havde fået 50 Rdl. hver.
Af boets aktiver på 329 Rdl bliver der efter mere end et års skiftebehandling
netop 50 Rdl. tilovers til Christen. 
Andreassen, Christen (I1691)
 
1529 Ved skiftet efter hans søsters mand Ole Knapsted Lisner i 1789, nævnes hans (anden) svoger ved navn Niels Jespersen Bruun i Skelskør. Bay, Christen (I3599)
 
1530 Ved trolovelsen med Christian Madsen Due optræder som kautionist foruden
hendes far Jacob Hovald, Povel Hovald 
Hovald, Anneke Jacobsdatter (I1148)
 
1531 Ved vielsen 1825 bor hun hos sin mor i Botofte. Måske er hendes far derfor død
Han kan f.eks. være den Anders Rasmussen, Almisselem af Botoft, 60 år, som dør
4.2.1824 og begraves 8.2.1829. 
Andreasen, Giertrud (I1672)
 
1532 Ved vielsen 1863 var forloverne: Robert Vatson og Hans Mikkelsen.
FT 1870 Åsøe by, Tranekær sogn (37 år)
FT 1890 Åsøe by, Tranekær sogn (57 år)
FT 1850 Åsøe by, Tranekær sogn (18 år) s.a. Hans Mikkelsen, Bådsmand 
Hansen, Lars (I1084)
 
1533 Ved vielsen er både Jens Fogedgård og Maren Hansdatter "af Søndenbro".
Forlovere: Niels Elmegaard og Jørgen Pedersen, ibid. 
Fogedgaard, Jens Jensen (I1110)
 
1534 Ved vielsen tjenende i Tranekær (præstegård?) 32½ år gl., forlover: Johannes
Hansen (er det hendes far?, er det ham, der er husmand i Aasøe og som er
fadder for deres ældste barn, Robert?) 
Johansen, Anne Marie (I1678)
 
1535 Ved vielsen: "af Tved" Andersdatter, Mette (I1133)
 
1536 Vedkonfirmationen (god kundskab og god opførsel) angivet som født på 46 S.gd. Due, Hans Kofod (I1156)
 
1537 Vejle Bys Historie Kilde (S70)
 
1538 Vejviser 1897: Forretning Sværtegade 3, Bopæl Pustervig,
Vejvisere omkring 1890: Han kaldes Jensen-Rønholt og averterer som "Vesterbros Guldsmedeforretning"
Vejviser 1899: P. J. Rønholt, Guldsmedem, Ryesgade 74,1
Navneforandring 1881 fra Jens Peter Jensen til Jens Peter Jensen Rønholt 
Rønholt, Jens Peter Jensen (I2800)
 
1539 Vejviser 1901: E. A. Rønholt, Enkefrue, Ravnsborggade 18,4 Thelin, Emma Augusta (I2799)
 
1540 Via længsrullerne kan vi identificere den Sapeur ved Ingeniørkorpset, Peter Jørgensen, som er fader til Marie Sophie Frederikke med den i Horne fødte Tømmermand som giftes med Marie Hansdatter i 1848 i Trinitatis og som senere har forretning som Marskandiser, herunder da han var forlover ved datterens giftermål med Peter Martin Hoff.

En Peter Jørgensen, er født 14. sept 1820 i Horne som søn af Jørgen Pedersen Thrane og Maren Andersdatter, Indsiddere i Horne.
Denne Peder kan følges i lægdsrullerne indtil han nævnes som Tømmermand og bliver Sapeur ved Ingeniørkorpset i 1843 for endelig at få lov at flytte til København 1851:

1821, Lægd 18: G539, 484, Jørgen Pedersen Trane, Peder, født 14. Sept 1820
1824: 484/434, 1827: 434/398, 1830: 398/362, 1833: 362/319, 1836: 319/283,
1839: 283/234, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, hemme, >> 19 P 494 [Svanninge]
Lægd 19 (Svanninge) tilgangsrulle 1840:
P494, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, 63, Saugsted, 18/234, >> 14 Q 314
Lægd 14 (Vester Aaby) tilgangsrulle 1841:
Q314, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, 64 1/2 tomme (1842), Vesteraabye, 19/P494
1842: Q314/247, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 21, 64 1/2 tomme, Waabye, Sappeur 1/6 1843 ved Ing Corpset - Er Tømmermand. >> 18 S 641
Lægd 18 (Horne) tillægsrulle 1843:
S641, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 21, 65, hjemme, Sappeur 1843 Ing, mødte 1. Juni Er Tømmermand 14/247
1844: S641/553, Jørgen Pedersen Thrane, Peder, Horne, 24, 65, hjemme, Sappeur 1843 ved Ingenieur Corps mødt 1 Juni, A. P. 10/10 45 til Kbhvn mod Kaut. Sess 1846 og Lxxx d 1845, Kr.R.
1847: 553/480, Jørgen Pedersen Thrane, Peder, Horne, 27, 65, Kjøbenhavn med A.P. af 10 Octbr 1845 mod Caut. af Hmd. Anders Pedersen i Horne, Sappeur 1843 ved Ingenieur Korpset i Krigsref.? mødt 1 Juni
2/3 1851 meddelt xxx Bevis til Kjøbenhavn 6/51
>>> Kbh. A 15 317 12/51 (Frederiksberg)
 
Jørgensen, Peter (I3029)
 
1541 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bjarrum, O. (I2443)
 
1542 Vilhelmine havde arvet 10.000 kr. fra en tante el. lign.. Disse penge blev benyttet til at gifte sig på og starte en arkitektkarriere.
broder Christian Hoff tegner til Blæksprutten
I Svend Birkmands album findes tante Julie og Onkel Ville sammen med "mor", som er Vilhelmine Hoff, men derfor kunne "Onkel Ville" udmærket være en bror eller fætter med navnet Vilhelm eller William. 
Hoff, Vilhelmine Marie (I2789)
 
1543 Visitkort: E. Dan-Jensen Landbrugskandidat - Entreprenør Kilde (S33)
 
1544 Vor Frue KB register, København Kilde (S106)
 
1545 Vor Frue KB, København Kilde (S78)
 
1546 Vor Frue KB, København Kilde (S159)
 
1547 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, S.W. (I971)
 
1548 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lauritzen, S.A. (I2268)
 
1549 Wiberg angiver: Anna Maria Klinge. Hun gift 2. gang m. 1718
Tycho (Thyge) Christensen, død 1727, farver i Haderslev 
Klinge, Anna Sophia (I2676)
 
1550 Wibergs Præstehistorie Kilde (S75)
 

      «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 Næste»